JSN:n tiedote:

Ilta-Sanomat sai kaksi langettavaa päätöstä. Toinen perustui pelkästään piilomainontaan ja toinen piilomainonnan lisäksi konserniyhteyden kertomisen laiminlyöntiin. Lehti julkaisi verkossa jutun Suomen suurimmasta ja pienimmästä yksiöstä. Juttu perustui lähes pelkästään samaan konserniin kuuluvan verkkosivuston tietoihin ja linkityksiin. Konserniyhteyttä ei kerrottu lukijalle.

Toisessa Ilta-Sanomien langettavassa neuvosto katsoi, että mainoksen ja jutun raja ei ollut selkeä. Lehti julkaisi yrittäjän kirjoittaman jutun, jossa tämä korosti säästämisen merkitystä tavallisen ihmisen elämässä. Jutun lopussa oli linkki yrittäjän verkkosivustoon, jossa hän muun muassa myi ”varallisuusvalmennuskursseja”.

Kaleva sai piilomainontaepäilystä vapauttavan päätöksen. Neuvosto katsoi, että mainos oli merkitty verkkosivustolla riittävän selvästi ja neuvoston vuosi sitten antamien suositusten mukaisesti.

Iltamakasiinin langettava päätös perustui siihen, että verkkosivusto ei kohdellut onnettomuuden uhria hienotunteisesti. Jutussa kerrottiin yhdysvaltalaisen pikkupojan kuolemasta yliajon uhrina. Juttu oli sijoitettu viihde-osioon.

Vapauttavan päätöksen saivat Kalevan lisäksi Yle Uutiset, Sydän-Satakunta, Karjalainen ja Keskisuomalainen. Ylen uutiset kertoivat suunnitellusta maahanmuuttajien joukkokokoontumisesta, jota loppujen lopuksi ei ollutkaan. Ylellä oli riittävät perusteet uutisilleen ja se teki myös seurantajutun. Sydän-Satakunnan uutisen otsikko ei ollut kristallinkirkas, mutta asia selvisi itse jutusta. Karjalaisen vangitsemisuutinen perustui poliisin tietoihin. Lehti julkaisi myöhemmin uutisen oikeudenkäynnistä. Keskisuomalainen raportoi johtavan kunnallisen viran täyttöongelmista. Kärkihakija sai mahdollisuuden kertoa omat näkemyksensä. Kyse oli yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta.

Päätökset julkaistaan pian osoitteessa www.jsn.fi.