Journalistiliiton työsuhteisille jäsenille tehty työmarkkinatutkimus kertoo liiton naisjäsenten saavuttavan miesten ansiotasoa.
Silti naiset ansaitsivat tämän vuoden huhtikuussa edelleen miehiä vähemmän. Miesten keskimääräinen kokonaisansio oli tutkimuksessa 3898 euroa, naisten 3734 euroa.

Tutkimuksesta ei löydy selittäviä tekijöitä palkkaerolle miesten hyväksi. Naisille maksetaan vähemmän iästä, työnkuvasta tai koulutuksesta riippumatta – yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Alle 30-vuotiaat naiset tienaavat saman ikäisiä miehiä enemmän. Palkkaero miesten hyväksi repeää 50-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa ikäluokissa.

”Palkkatasa-arvo on ottanut hyvän harppauksen, mutta tehtävää sen eteen on edelleen”, liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen summaa.

Ansiot nousussa

Muitakin hyviä uutisia on. Edellisten parin vuoden paikallaan polkemisen jälkeen työsuhteisten journalistien ansiotaso on kääntynyt lievään nousuun. Keskimäärin ansiot ovat kasvaneet runsaan 2,5 prosentin verran. Kasvu on ollut huomattavinta lehdistössä, jossa ansiot ovat kasvaneet reilulla viidellä prosentilla.

”Ansioiden nousua tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava myös kilpailukykysopimus, jossa työaikaa pidennettiin ja palkat jäädytettiin. Kikyn vaikutuksesta palkat laskivat suhteellisesti 1,5 prosenttia”, Savolainen summaa.

Kokonaisansioissa lehdistö kiri ohi Ylen. Edellisessä tutkimuksessa Yle oli kirinyt lehdistön edelle. Lehdistössä kokonaisansio oli nyt 3774 euroa, Ylessä 3695 euroa. Aikakauslehdissä työskentelevä suurituloisin kymmenysosa ansaitsee 5344 euroa.

Alan palkkajohtaja on vaihtunut. Aiemmin suurimmat kokonaisansiot on tienattu MTV:ssä ja sittemmin Mediahub Helsingissä. Keskimääräinen tulotaso on näissä laskenut vajaasta 4200 eurosta noin 3900 euroon.

”Tässä näkyy parin viime vuoden myllerrys MTV Uutisissa ja sen työehdoissa, eli siirtyminen MTV:n tessistä Mediahubin tessiin”, Petri Savolainen sanoo.

”Peruskuukausipalkka on noussut, mutta kokonaisansio pienentynyt, sillä juuri lisiä on jouduttu heikentämään verrattuna vanhaan tessiin.”

Tutkimuksen mukaan matalimmat ansiot ovat ryhmässä ”muu yksityinen radio ja tv”. Tämä tarkoittaa muun muassa tv-tuotantoyhtiöitä, joilla ei vielä ole kattavaa työehtosopimusta. Näissä jäädään noin 2500 euron keskiansioihin.

”Yksi syy näiden lukujen pienuuteen on se, että, tes määrittelee sitovat vähimmäispalkat vain osassa alan yrityksiä”, Savolainen sanoo.
”Odotamme parhaillaan ratkaisua alan tessin yleissitovuudesta, jonka toteutuessa myös vähimmäispalkat koskisivat kaikkia tämän alan yrityksiä. Kaupallisissa radioissa taas ei ylipäänsä ole vähimmäispalkkoja sisältävää työehtosopimusta.”

Tutkimuksessa mitattiin myös koulutustason vaikutusta ansioihin. Parhaille tuloille pääsi keskeneräisillä korkeakouluopinnoilla, noin 4160 euroon. Journalistisen alan tutkinnon suorittaneet ansaitsivat reilut 4000 euroa.

”Tutkimuksen tuloksia kannattaa katsoa, kun on vaihtamassa työpaikkaa”, Savolainen neuvoo.
”Tai jos miettii, millainen oma palkka on suhteessa kollegoihin. Tutkimuksen palkkataso on ollut hyvin verrannollinen työnantajien tilastoihin, esimerkiksi EK:n tekemiin.”

Kyselyyn vastasi 1377 jäsentä. Tutkimuksen toteutti Sakari Nurmela Kantar TNS Oy:stä. Journalistiliitto tutkii freelancereiden ansioita tutkitaan aina parittomina vuosina, eli jälleen ensi keväänä.
Tutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin palkintoja. Arvonnan voittajiin on oltu yhteydessä.