Lehdistön työntekijät ja kustannustoimittajat ovat saaneet uudet työehtosopimukset. 

Neuvottelut saatiin päätökseen keskiviikkona, ja Journalistiliiton valtuusto ja Medialiiton hallitus hyväksyivät neuvottelutulokset eilen torstaina 27. huhtikuuta. Journalistiliitto edusti neuvotteluissa työntekijöitä ja Medialiitto työnantajia. 

Sekä lehdistö että kustannustoimittajat saavat niin sanotut yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Se tarkoittaa, että palkat nousevat suunnilleen saman verran kuin muillakin aloilla Suomessa. Työehdot säilyvät pääosin ennallaan. 

Lehdistön sopimuksen pitkään valmisteltu palkkausjärjestelmäuudistus eteni hieman. 

”Lehdistön palkkausjärjestelmä on 20 vuotta vanha, ja alalla on nykyään runsaasti uusia tehtäviä, joita se ei enää kata”, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.  

”Uudistuksella tavoitellaan sitä, että tehtävän vaativuus otetaan oikeasti huomioon palkassa. Näin palkka kehittyy aiempaa oikeudenmukaisemmin”, Aho kertoo.  

Lehdistö   

Lehdistön sopimus on voimassa 24 kuukautta, 1.5.2023–30.4.2025. 

Palkankorotuksissa maksetaan sekä prosentuaalinen korotus että kertakorvaus. 

Kertakorvauksen suuruus on 580 euroa ja se maksetaan kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. 

Kertakorvaus maksetaan työntekijöille, joiden työsuhde on alkanut viimeistään 1. huhtikuuta 2023 ja on edelleen voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Kertakorvaus maksetaan lomautetulle, perhevapaalla tai sairaslomalla olevalle työntekijälle, mutta ei muilla palkattomilla vapailla oleville eikä itse irtisanoutuneille. Kertakorvauksesta saa myöhemmin tietoja omalta luottamushenkilöltä.

Yleiskorotukset 

Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1. heinäkuuta 2023 lukien 3,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. 1. lokakuuta 2024 niitä korotetaan lisäksi 1,9 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Vähimmäispalkat 

Vähimmäispalkkoja ja harjoittelijapalkkoja korotetaan 3,5 prosenttia 1.7.2023. Seuraavan kerran vähimmäispalkkoja ja harjoittelijapalkkoja korotetaan 2,1 prosenttia 1.10.2024. 

Lisät 

Vuorolisiä korotetaan 3,5 prosenttia 1.7.2023. Seuraava korotus on 1.10.2024, silloin 2,1 prosenttia. 

Yrityskohtainen erä  

1.lokakuuta 2024 maksettavan yrityskohtaisen erän suuruus on 0,6 prosenttia. Sen jakamisesta neuvotellaan työnantajan ja työpaikan luottamushenkilön kesken. Mikäli sovintoon ei päästä, 0,2 prosenttia jaetaan kaikille yleiskorotuksena ja työnantaja päättää 0,4 prosentin osuuden jakamisesta.

Palkkausjärjestelmäuudistus   

Mitä tarkoittaa palkkausjärjestelmä?   

  • Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan tapaa, jolla lehdistön vähimmäispalkat määritellään työehtosopimuksessa. Toimitukselliset tehtävät luokitellaan työehtosopimuksessa erilaisiin toimituksellisiin tukitehtäviin, ammattitehtäviin ja vastuutehtäviin. Yleisin palkkaryhmä on toistaiseksi ollut 2b.

Miksi palkkausjärjestelmää piti uudistaa? 

  • Se on yli 20 vuotta vanha. Sen tekstit ja ohjeistukset on luotu pitkälti 1990-luvun toimitusten työtehtäviä ajatellen.  

Mikä muuttuu, mikä säilyy? 

  • Tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva rakenne säilyy. Tukitehtävätasoon I tai vastuutehtävätasoon III ei tule muutoksia. II-tasolle lisätään uusi palkkaryhmä 2c.Uuteen ryhmään sijoitetaan itsenäiset journalistitehtävät, joihin sisältyy sovittu vastuu tietystä aihepiiristä, alueesta tai rajatusta julkaisualustasta, sekä olennaisena osana sisältöjen hankkimista yrityksen tai oman toimitusorganisaation ulkopuolelta. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkin ”toimittaja–tuottaja” -tyyppiset työnkuvat. Uuteen palkkaryhmään voi siirtyä journalisteja palkkaryhmästä 2b. Kenenkään palkka tai palkkaryhmä ei voi laskea 2c:n käyttöönoton yhteydessä. 

Milloin uusi järjestelmä tulee voimaan?   

  • Uusi palkkaryhmä 2c tulee voimaan viimeistään 1. lokakuuta 2024. Yrityksessä voidaan päättää ottaa se käyttöön jo aiemmin. 

   

Kustannustoimittajat   

Kustannustoimittajien sopimus on voimassa 24 kuukautta, 1.5.2023–30.4.2025.

Palkankorotuksissa maksetaan prosentuaalinen korotus, euromääräinen korotus ja kertakorvaus.   

Kertakorvauksen suuruus on 502 euroa, ja se maksetaan kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.   

Kertakorvaus maksetaan työntekijöille, joiden työsuhde on alkanut viimeistään 1. huhtikuuta 2023 ja on edelleen voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Kertakorvaus maksetaan lomautetulle, perhevapaalla tai sairaslomalla olevalle työntekijälle, mutta ei muilla palkattomilla vapailla oleville eikä itse irtisanoutuneille.   

1.7.2023

Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 3,5 prosenttia.

Vähimmäispalkkoja ja harjoittelupalkkaa korotetaan 3,5 prosenttia.
 

1.10.2024

Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 75 eurolla.

Vähimmäispalkkoja ja harjoittelupalkkaa korotetaan kaksi prosenttia. Lisäksi maksetaan yrityskohtainen erä. Sen suuruus on 0,5 prosenttia. Erän jakamisesta pyritään sopimaan työpaikoilla. Mikäli sovintoon ei päästä, työnantaja päättää erän jakamisesta.   

    

Lisätietoja  
Lehdistö: Tytti Oras, tytti.oras (at) journalistiliitto.fi, 050 567 3418  
Kustannustoimittajat: Eveliina Tuominen, eveliina.tuominen (at) journalistiliitto.fi, 050 540 9927