Journalistiliiton mediatalojen kanssa sopima yhteinen suositus kesätyöpaikkojen haun aikataulusta oli onnistunut. Liiton journalistisia kesätöitä hakeneille tekemä kysely kertoo, että rekrytoinnin aloittaminen vasta tammikuun toisella viikolla helpotti hakemista.

”Kysely kertoo, että tästä käytännöstä toivotaan pysyvää”, sanoo Journalistiliiton opiskelijatoiminnasta vastaava Laura Forsén sanoo. ”Lisäksi vastaavaa sopimista toivotaan harjoittelupaikkojen hakemiseen.”

Kesätöiden haku vasta vuoden vaihteen jälkeen helpotti 88 prosenttia vastaajista. Suositus ei tehnyt hakemisesta aiempaa raskaampaa, vaikka monilla on menossa useita hakuja samaan aikaan. Joka viides oli lähettänyt 5-10 hakemusta, kymmenesosa 10-20 hakemusta.

Suosituksen tavoite oli, ettei kilpailu taitavista kesätyöntekijöistä enää aikaistaisi hakuja vuosi vuodelta. Rekrytointi on järkevää avata, kun sekä työnantaja ja työntekijä ovat perillä tulevan kesän työtarpeesta ja aikatauluista.

Kesätyöpaikkojen tavoittelu näyttää suosituksesta huolimatta jatkuvan entisenkaltaisena. ”Vastaajista kaksi kolmasosaa kertoo, että suositus ei juuri vähentänyt kilpailua”, Forsén kertoo.

Liitto selvitti myös koronakriisin vaikutuksia kesätöihin. Joka viidennen vastaajan työn aloitus on siirtynyt koronavirusepidemian vuoksi. Lähes viidennes on kohdannut myös töiden peruuntumista.

Mediataloilla rekrytoinnissa kehitettävää

Kyselyn mukaan mediatalojen rekrytointikäytännöissä on kehitettävää. Hakemuksen jättämisen jälkeen vain 36 % sai vastauksen joka kerta, 45 % useimmiten ja 14 % harvoin. Neljä vastaajaa ei saanut koskaan vastausta hakemukseensa.

Rekrytoinnin etenemisestä viestitään hakijoille myös huonosti. Hyvää viestintää oli kohdannut vain 17 prosenttia.

Kyselyssä ilmeni myös, että rekrytointiprosessien aikataulut tai niiden eri vaiheet eivät olleet kaikille hakijoille aivan selviä. ”Avoimien paikkojen täyttämisestä ja rekrytoinnin etenemisestä kannattaa viestiä aktiivisesti prosessin aikana ja sen jälkeen.”

Nyt kysytty suositus on ollut voimassa tämän vuoden paikkoja hakiessa. ”Journalistiliitto aikoo sopia vastaavasta käytännöstä myös ensi vuodeksi”, Laura Forsén lupailee.

Journalistiliiton kysely alan kesätöiden hakijoille oli avoinna 28.4. – 14.5.2020. Kyselyyn vastasi 83 suomenkielistä ja 4 ruotsinkielistä opiskelijaa. 82 % vastaajista oli vastausaikana saanut kesätyön.

 

Uutinen (16.10.2019) kesätyöpaikkasuosituksesta https://journalistiliitto.fi/fi/mediatalot-laajasti-mukana-kesatyontekijoiden-rekrytointi-siirtyy-alkuvuoteen-2/