Lakia on muutettava – työntekijä ei ole yrittäjä

Yritykset karsivat omia kulujaan työntämällä ihmisiä yhä enemmän näennäisyrittäjiksi. Työtä ulkoistetaan erityisesti yt-neuvottelujen ja
irtisanomisten kautta. Aiemmin työsuhteessa työskennelleitä ihmisiä pakotetaan yritystoimintaan, joka ei täytä terveen yrittäjyyden tunnusmerkkejä.

Tämä yleistynyt kehitys muuttaa työelämän rakenteita epäterveeseen suuntaan, koska palkkatyön ja yrittäjyyden väliin on syntynyt harmaa, koko ajan kasvava alue. Tämä uhkaa koko työmarkkinajärjestelmää.

Myös media-alalla ihmiset pakotetaan perustamaan yrityksiä, joiden
liiketoiminnalla ei voi tosiasiallisesti elää. Usein näillä näennäisyrittäjillä on vain yksi toimeksiantaja, joka kertoo, mitä he saavat laskuttaa. Samaan aikaan toimeksiantaja edellyttää, että yrittäjä on uskollinen talolle ja
rajoittaa palvelujen tarjoamista muille toimeksiantajille. Samojen
ongelmien kanssa painiskelevat muun muassa ruokalähetit, muut
alustatalouden työntekijät ja kuljetusalan pakkoyrittäjät.

Nykyinen työlainsäädäntö ei tunne ilmiötä, eikä yksittäisellä yrittäjän asemaan ajetulla työntekijällä ole mahdollisuutta taistella yksin väärinkäytöksiä vastaan.

Journalistiliiton valtuusto vaatii lainsäädännön muuttamista siten, että työntekijän määritteleminen palkansaajaksi tai yrittäjäksi on yksiselitteistä. Palkansaajan kaltaisessa asemassa työskentelevä on tulkittava työsuhteiseksi, ja yrittäjien toiminnan on voitava olla terveellä pohjalla. Näennäisyrittäjyys on kitkettävä työelämästä kokonaan.