Helsingin hovioikeuden mukaan MTV:llä ei ollut perustetta urheilu-uutistensa toimittajan syksyllä 2013 tapahtuneeseen irtisanomiseen. Hovioikeus määräsi yhtiön maksamaan irtisanotulle 50 000 euron korvauksen.

Toimittaja työskenteli lokakuuhun 2013 saakka MTV Sisällöt Oy:llä vakinaisessa työsuhteessa. Hänet irtisanottiin taloudellisiin, tuotannollisiin ja toiminnan uudelleenjärjestelyä koskeviin syihin vedoten. MTV siirtyi tilaamaan urheilu-uutisten ja urheilun erikoislähetysten toimittajantyöt kokonaisuudessaan alihankintana.

Käräjäöikeus oli aiemmin hylännyt toimittajan kanteen perusteettomasta irtisanomisesta. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että toimittajan korvanneet alihankkijat olivat työssään hyvin lähellä työsopimussuhteisia työntekijöitä, eikä lainmukaista perustetta työsopimuksen purkamiseen näin ollen syntynyt. Uudelleenjärjestely ei hovioikeuden mukaan ollut aito eikä pysyvä.

Kyse on siitä, miten ulkoistaminen toteutetaan, Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen tähdentää.
”Klassinen tapaus on, että saapastehdas siirtää tuotantonsa Kiinaan. Se on laillista. Nyt irtisanotun tilalle tuli henkilöitä samoihin tiloihin tekemään samoja töitä, mutta vain yrittäjäasemassa. Työn tarve ei vähentynyt. Mikä tärkeintä, järjestely ei ollut pysyvä”, Savolainen toteaa.

Savolainen huomauttaa, että työsuhteessa työnantajan ja työntekijän välillä on lojaliteettivelvoite.
”Tämä huomioitiin osaltaan korvauksen suuruudessa. Hovioikeus totesi, että MTV olisi voinut huolehtia irtisanotun työsuhteen jatkumisesta”

MTV Sisällöt Oy maksaa irtisanotun 50 000 euron korvauksen lisäksi Journalistiliiton 38 000 euron oikeuskulut ja omat oikeudenkäyntikulunsa.
”Toivottavasti summilla on ennaltaehkäisevää vaikutusta”, edunvalvontajohtaja Savolainen sanoo.

Hovioikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.