Helsingin käräjäoikeus on tuominnut MTV Oy:n korvauksiin laittomasta työntekijän irtisanomisesta. Yhtiö irtisanoi yli kymmenen vuotta yhtiössä olleen toimittajan vuonna 2017 taloudellisin ja tuotannollisin perustein. MTV tuomittiin maksamaan koko vaadittu määrä, 10 kuukauden palkka ja oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeuden syyskuun alussa antaman päätöksen perusteella irtisanomiselle ei ollut perusteita. Yhtiön mukaan sillä oli oikeus irtisanomiseen koska toimittajan työ oli vähentynyt eikä yhtiöllä olisi ollut takaisinottovelvoitetta. MTV palkkasi kuitenkin vastaaviin tehtäviin useita uusia työntekijöitä.

Työnantaja oli myös sitä mieltä, että irtisanotulta puuttui vaadittavaa osaamista. Oikeudenkäynnissä arvioitiinkin yhtiössä olleiden journalististen tehtävien osaamisvaatimuksia. Päätöksen mukaan MTV laiminlöi työsopimuslain mukaisen velvoitteen tarjota toimittajalle hänelle soveltuvia töitä joita oli tarjolla.

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen on todella tyytyväinen tuomioon. ”Käräjäoikeus arvioi asiaa täysin samoin kuin me olimme sitä arvioineet mukaan lukien korvaustasoa myöten. Tuomio, kun se saadaan lainvoimaiseksi, on myös suuri helpotus. Se päättää useita raskaita yt-neuvotteluja seuranneiden vuosien oikeudenkäyntien sarjan MTV:n ja aikaisemmin sen uutistoimintaa harjoittaneen Mediahub Helsingin kanssa. Myös aikaisemmat tuomiot olivat päätyneet työntekijöiden voittoihin”, Savolainen sanoo.

Lisäys 10.9.2020: Tuomio on lainvoimainen, MTV ei valita siitä.