Yhteiskunta ei toimi ilman uutismediaa. Kriisit ovat otollista maaperää virheellisen tiedon levittämiselle. Jotta kansalaiset saisivat oikeaa tietoa tasapuolisesti, on mediaa tuettava, painotti Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho liiton valtuuston syyskokouksessa 3.12.

Hän siteerasi Huoltovarmuuskeskusta ja EU:n komissiota, jotka ovat viime aikoina painottaneet uutismedian tärkeyttä kriisin keskellä. Aho korosti, että median tukeminen on välttämätöntä.

”Taustatietoa ei poliitikoilta tästä asiasta puutu. Viesti ei voisi olla selkeämpi ja yhtenäisempi: kaupallista mediaa on tuettava. Me Journalistiliitossa vaadimme kaupalliselle medialle pysyvää, pohjoismaisella tasolla olevaa tukea. Median toimintaedellytykset on Suomessa saatettava kuntoon”, Aho sanoi.

Valtuustolle puhuessaan Aho otti esiin myös median moniäänisyyden tärkeyden. Hän on huolissaan valtakunnallisen uutisoinnin kapenemisesta, kun Lännen Median yhteistoimitus hajotetaan.”Tämä on alueellisen ja paikallisen journalismin kannalta upea juttu! Ja se on myös hienoa STT:n kannalta, jolta lehdet jatkossa ostavat sisältöä. Mutta se kaventaa entisestään valtakunnallisista asioista uutisointia, sillä valtakunnallinen uutisointi keskittyy yhä pienemmälle määrälle medioita”, Aho sanoi.

Journalistiliiton puheenjohtaja muistutti valtuustossa, että koronatilanteen ja media-alan suurten muutosten edessä yhteisöllisyyden merkitys alalla kasvaa. Moni kohtaa työtovereitaan vain etäyhteyksin, moni joutunut lomautetuksi tai irtisanotuksi, ja keväällä lähes 70 prosenttia freelancereista kertoi, että heidän työtilanteensa oli selvästi huonontunut.

Mediatukien ohella tarvitaan siis yhteisön tukea, Hanne Aho muistuttaa.

”Yhdessäolo on äärimmäisen arvokasta sekä tiedonkulun, ideoinnin, meidän kaikkien psyyken, että erityisesti yhteisöllisyyden näkökulmasta.”

Yhteisöllisyys on yksi pian alkavan Journalistiliiton juhlavuoden pääteemoista.

 

Valtuutetut seurasivat puheenjohtajan ajankohtaiskatsausta Teams-yhteydellä. Kuva: Mika Heijari