Av-käännösyritysten työehtosopimuksen osapuolet ovat hyväksyneet 20.4. saavutetun sopimusratkaisun. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana 2 %:lla.

Sopimuskausi alkoi 1.5.2022 ja se päättyy 30.4.2023.  Vähimmäispalkkoja ja -palkkioita sekä muita euromääräisiä summia korotetaan 2,0 %:lla 1.5.2022.

Konekääntämisen vaikutuksia seurataan työryhmässä

Työehtosopimuksessa sovittiin, että sopimuskauden aikana tarkastellaan erillisessä työryhmässä konekääntämisen vaikutuksesta av-kääntäjän työhön, työtahtiin ja työn laatuun sekä työehtoihin.  Tätä työtä aloitettiin jo edellisen sopimuskauden aikana.

Lisäksi erillisessä työryhmässä tarkastellaan sopimuskauden aikana työehtosopimuksen liitteessä 2 kirjattuja palkkioporrastuksia. Tarkoituksena on katsoa, että ne vastaavat nykytilannetta, sillä liitteen kirjauksien jälkeen av-kääntämisen työkenttä on muuttunut.

Av-käännösyrityksiä koskevan työehtosopimuksen osapuolia ovat työntekijäpuolelta Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat sekä sen jäsenjärjestö Kieliasiantuntijat. Työnantajapuolelta sopijaosapuolia ovat Pre-Text Oy, Rosmer International osk ja Saga Vera Oy. Aikaisemmin sopimuksen osapuolena ollut Iyuno Finland Sub Oy jättäytyi sopimuksen ulkopuolelle käynnissä oleviin yritysjärjestelyihin vedoten.

Työehtosopimus koskee yritysten kuukausipalkkaisia työntekijöitä ja työsuhteisia freelancereita.

 

Lisätiedot:

Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, Journalistiliitto, puh. 050 534 2485

Johtaja Helena Lamponen, Akavan Erityisalat, puh. 040 631 7660