Journalistiliiton valtuuston kokouksessa Helsingissä 28.9. ja 29.9. tehtiin päätöksiä tehdyistä aloitteista ja henkilövalinnoista. Valtuusto kokoontui hybridimallilla, osa valtuutetuista oli paikalla hotelli Clarionissa, osa etäyhteyksien päässä.

Valtuusto hyväksyi Turun journalistiyhdistyksen tekemän aloitteen, jonka mukaan Journalistiliiton tulee vaikuttaa lainsäädäntöön yhteistyössä muiden ammattiliittojen kanssa, että lomautus- ja työttömyysturvalainsäädäntö ottaa jatkossa huomioon myös vuorotyötä, pitkiä työputkia, sunnuntai- ja lauantaityötä sekä muuta epätyypillistä työaikaa tekevät työntekijät. Järjestelmän tulee tarjota turvaa työttömyyden tai lomautusten aikana työaikamuodosta riippumatta.

Valtuusto hyväksyi FAO:n ja SFJ:n esityksen, että Journalistiliitto tekisi joukon selvityksiä. Jäsenkyselyn avulla selvitetään miten eri freelancer-ryhmät pystyvät olemaan sairauden takia poissa töistä, ja miten paljon heille maksetaan sairasajan palkkoja tai Kelan sairaspäivärahoja. Samoin selvitetään, voisiko yrittäjäfreelancereiden terveyttä edistää esimerkiksi tarjoamalla liiton yhteistä työterveyspakettia. Asiasta on käynnistetty free-neuvottelukunnassa esiselvitys. Esityksen osaa mediatalojen työterveyspalveluvertailusta ei hyväksytty.

Hallitukseen uusia jäseniä

Valtuustossa valittiin liiton hallitukselle uusi ensimmäinen varapuheenjohtaja. Tehtävässä aloittaa Anu Kähkönen, joka on toiminut pitkään Yleisradiossa luottamustehtävissä. Aiempi varapuheenjohtaja Susanna Sjöstedt erosi hallituksen tehtävästä.

Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Antti Laakso. Hän työskentelee YLE:n Porin toimituksessa.