Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys valitsi syyskokouksessaan 26.11.2019 Julkisen sanan neuvoston uusiksi jäseniksi Kalevan vastaavan päätoimittajan Kyösti Karvosen, Tiede-lehden päätoimittaja Jukka Ruukin ja Hämeen Sanomien toimitussihteeri Riikka Mäntynevan.

Kokouksessa valittiin Karvosen varajäseneksi Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas, Ruukin varajäseneksi Apu- ja Mondo-lehtien päätoimittaja Marja Aarnipuro ja Mäntynevan varajäseneksi dokumentintekijä, freelancer Niko Nurminen.

Julkisen sanan neuvoston jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi. Uudet jäsenet aloittavat kautensa vuoden 2020 alussa.

Neuvostossa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan median edustajaa ja viisi yleisön edustajaa. Median edustajat valitaan JSN:n kannatusyhdistyksen syyskokouksessa tehtyjen esitysten pohjalta ja yleisön edustajat valitsee neuvosto avoimen haun perusteella.

Kannatusyhdistyksen hallitus jatkaa

JSN:n kannatusyhdistys valitsi hallituksensa jatkamaan samassa kokoonpanossa vuoden 2020. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuoden 2019 alusta lähtien Sanomalehtien Liiton liittojohtaja Jukka Holmberg, varapuheenjohtajana Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho ja hallituksen jäsenenä Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen.

Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Sen päätökset perustuvat Journalistin ohjeiden tulkintaan.