Journalistiliitto on huolissaan elokuva- ja tv-alan henkilöstön jaksamisesta sekä epäselvistä työehdoista. Alalla tehdään pitkiä päiviä, vähillä vapaapäivillä tai vapailla. Kuvauksien aikataulu on usein mahdollisimman tiivis, joten palautumiseen ei juuri ole mahdollisuuksia. Työntekijöillä on ollut ongelmia muun muassa ylitöistä ja vapaista sopimisessa.

Iltalehti kirjoitti 21. joulukuuta alan työoloista ja työehdoista (koko juttu maksullisessa Plus-palvelussa). Jutussa useat elokuva- ja tv-alan työntekijät kertovat huonosta kohtelusta ja jaksamisongelmista kotimaisissa tuotannoissa.

”Yksittäisten työntekijöiden kertoma viesti on vakava. Elokuva- ja tv-tuotantoalalla esiintyvät ongelmat täytyy korjata”, Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo.

Alalla tehdään pitkää päivää. Journalistiliiton ja Suomen Elokuva- ja mediatyöntekijöiden keskeinen tavoite parhaillaan käynnissä olevissa alan työehtoneuvotteluissa on työajan inhimillistäminen: vähemmän pitkiä päiviä ja työputkia ja vastaavasti enemmän taukoja. Tämä edesauttaa työntekijöitä jaksamaan ja myös pysymään alalla, jolla on kasvava työvoimapula. Alalla on myös vaikea yhdistää työtä ja perhe-elämää.

Elokuva- ja tv -tuotantoalan työmarkkinajärjestöt ovat tehneet työtä asioiden korjaamiseksi.

Alan työskentelykulttuuri oli esillä julkisuudessa vasta muutama vuosi sitten, jolloin selvityshenkilö Jaana Paanetoja teki kulttuuriministerin toimeksiannosta selvityksen elokuva- ja teatterialan häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta.