Tulevalla hallituskaudella on varmistettava, että itsensätyöllistäjien kollektiivinen neuvotteluoikeus toteutuu myös Suomessa, vaatii Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä (ITSET-ryhmä) julkaisemissaan hallitusohjelmatavoitteissa.

Euroopan komissio antoi viime syksynä suuntaviivat, joiden mukaan itsensätyöllistäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus kilpailulainsäädännön estämättä neuvotella kollektiivisesti työoloistaan. Myös ammattiliitoilla on mahdollisuus edustaa itsensätyöllistäjiä neuvotteluissa.

”Itsensätyöllistäjien työoloja on parannettava ja heille on taattava kohtuullinen korvaus työstään”, ITSET-ryhmä toteaa hallitusohjelmatavoitteissaan.

ITSET-ryhmä on useiden ammattiliittojen ja palkansaajakeskusjärjestöjen välinen työryhmä, jossa käsitellään itsensätyöllistäjien asioita. Kymmenen järjestöä tai liittoa on allekirjoittanut ITSET-ryhmän tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027.

”On hienoa, että laaja joukko ammattiliittoja haluaa parantaa itsensätyöllistäjien asemaa. Yhteisenä kärkitavoitteena on kollektiivisen neuvotteluoikeuden varmistaminen Suomessa. Parhaillaan Journalistiliitto valmistautuu neuvotteluihin freelancereiden vähimmäistyöehdoista Medialiiton kanssa”, Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo.

ITSET-ryhmä tavoittelee myös mm. reilua työttömyys- ja sosiaaliturvaa

ITSET-ryhmä vaatii kehittämään työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmää kokonaisuutena siten, että se on reilu kaikille. Eri työnteon muotojen yhdistämisen tulisi olla sosiaali- ja työttömyysturvan kertymisen kannalta kannattavaa.

Se tarkoittaisi muutoksia työttömyysturvalakiin: työssäoloehtoa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitäisi voida kerryttää yhdessä vakuutusjärjestelmässä riippumatta siitä, onko työtulo ollut yrittäjä- vai palkkatuloa.

ITSET-ryhmä nostaa myös esiin, että osaamisen kehittämiselle tulisi olla tasaveroiset mahdollisuudet. Jotta tämä toteutuisi, työelämäpalveluissa tulisi olla riittävä osaaminen itsensätyöllistäjien osaamisen kehittämiseen.

Neljäntenä hallitusohjelmatavoitteena ITSET-ryhmällä on, että matalan kynnyksen oikeussuojakeinoja on vahvistettava työntekoa koskevan oikeussuhteen luonteen selvittämiseksi.

”Riskialttiin ja kalliin tuomioistuinmenettelyn rinnalle olisi tarve nopeammalle ja edullisemmalle keinolle saada työntekoa koskevan suhteen oikeudellinen luonne vahvistetuksi”, ITSET-ryhmä toteaa.

Tutustu Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmän hallitusohjelmatavoitteisiin tarkemmin tästä linkistä: Itsensätyöllistäjien hallitusohjelmatavoitteet.

Tavoitteet on allekirjoittanut Akava ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Kieliasiantuntijat ry, Muusikkojen liitto ry, Näyttelijäliitto – Skådespelarförbundet ry, Suomen freelance-journalistit ry, Suomen Journalistiliitto ry, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry ja Tieteentekijöiden liitto ry.