Journalistiliiton työelämävaliokunta on laatinut jäsenkyselyn, jonka tarkoituksena on kartoittaa jäsentensä työssä jaksamista ja hyvinvointia. Kysely on suunnattu tällä kertaa kaikille vakituisessa työsuhteessa työskenteleville. Aiemmin tammikuussa vastaava kysely lähetettiin epäsäännöllisissä työsuhteissa työskenteleville ja itsensätyöllistäjille. Työssä jaksaminen ja hyvinvointi on tärkeä aihe erityisesti näin etätöiden ja poikkeustilan aikana.

Kysely koostuu pääasiassa muutamasta taustakysymyksestä sekä kuudesta osiosta, joiden aiheena ovat terveys ja työkyky, työn hallinta, työyhteisö, kehittyminen ja osaaminen, itseluottamus sekä elämän tasapaino. Vastausaika päättyy 13.4.2020 mennessä. Kysely on tullut kohderyhmälle sähköpostitse, viestissä on linkki kyselyyn. Muistathan vastata!