Joukko journalistijärjestöjä ja media-alan toimijoita vetoaa rikkaiden maiden G7-ryhmään Afganistan-huippukokouksen alla journalistien suojelemiseksi. Mukana laajassa ja yksityiskohtaisessa vetoomuksessa ovat muiden muassa Euroopan journalistiliitto EFJ ja kansainvälinen journalistiliitto IFJ ja kustantajien maailmanjärjestö WAN-IFRA.

Välittöminä toimenpiteinä G7-maita pyydetään auttamaan evakuoinnissa niitä journalisteja ja mediatyöntekijöitä, joiden täytyy turvallisuutensa vuoksi päästä pois maasta perheineen ja kiinnittämään erityinen huomio journalistinaisten tilanteeseen. Kulku Kabulin lentokentälle ja evakuointimahdollisuus tulisi turvata pitämällä joukot Kabulin kentällä myös elokuun 31. päivän aikarajan jälkeen.

Viisumivaatimuksia ja viisuminhakuprosessia tulee helpottaa turvapaikkaa hakeville afganistanilaisille journalisteille ja mediatyöntekijöille sekä heidän perheilleen. Etusija tulee antaa naisille ja uhanalaisiin etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluville.

Afganistaniin on erittäin vaikeaa saada lähetettyä rahaa, mikä tekee suurimmassa hädässä olevien ihmisten auttamisen entistäkin vaikeammaksi. Hallitusten tulisi tarjota reittejä, jota pitkin rahaa voi saada maahan. Kehitysyhteistyörahaa tulisi välittömästi voida käyttää journalistien turvallisuuden takaamiseen maassa.

Afganistanilaisille journalisteille ja mediatyötekijöille tulisi perustaa hätärahasto tukemaan välittömiä turvallisuustarpeita ja uudelleensijoitusta, pakolaismedian perustamista ja tukemaan riippumatonta mediaa maan sisällä, missä mahdollista.

Järjestöjen koko kannanotto pidemmän tähtäimen toimenpide-ehdotuksineen on tässä uutisessa: G7 must protect and avacuate journalists and media workers in Afghanistan