Journalistiliiton valtuuston kevätkokouksessaan hyväksymän SJL:n freestrategian mukaan freelancerien oikeudet muuttuvassa mediakentässä pitää turvata. Tämä tarkoittaa reiluja työnteon ehtoja sekä sitä, että samasta työstä pitää saada sama tulo, oli työnteon muoto mikä hyvänsä.

Freelancer-edunvalvonnan päätehtävä on nostaa freelancer-journalistien ansiotasoa niin, että se vastaa vakituisessa palkkatyössä olevien journalistien ansioita.  Startegiassa nostetaan esiin myös liiton keskeisiin tavoitteisiin kollektiivinen neuvotteluoikeus: neuvottelemme freetyön ehdoista työnantajaliittojen ja työnantajien kanssa.

”Koska freelancereiden huono palkkiotaso vaarantaa työsuhteistenkin edunvalvonnan, on freelancereiden edunvalvonta myös työsuhteisten asia”, paperissa todetaan.

”Etsimme oikeudellisia keinoja puuttua kohtuuttomiin sopimuksiin ja avaamme neuvotteluja toimeksiantajien kanssa näiden käyttämistä sopimusehdoista. Yhdessä muiden itsensätyöllistäjiä edustavien järjestöjen kanssa toimimme sen eteen, että mahdollisimman moni näennäisyrittäjä pääsisi työsuhteen tuoman turvan piiriin.”

Strategia julkaistaan kokonaisuudessaan liiton verkkosivuilla lähipäivinä.