Suomen freelance-journalistit ry (SFJ) on huolestunut viimeaikaisista tapauksista, joissa poliisi on perusteettomasti puuttunut journalistiseen toimintaan.

Helmikuussa poliisi otti kiinni freelance-kuvajournalisti Miro Johanssonin ja takavarikoi hänen muistikorttinsa, kun hän oli kuvaamassa mielenosoitusta. Muistikortti palautettiin vasta viikkoa myöhemmin Suomen Journalistiliiton juristin otettua yhteyttä poliisiin.

Aiemmin tänä vuonna poliisi esti dokumenttiohjaaja Virpi Suutarin kuvausryhmää taltioimasta poliisin toimintaa mielenosoituksessa. Useat oikeusoppineet ovat todenneet poliisin ylittäneen toimivaltansa.

”Miro Johanssonia ja Virpi Suutarin kuvausryhmää koskevat tapaukset ovat karu muistutus siitä, että lehdistönvapaus ei ole itsestäänselvyys, vaan sen ylläpitämiseksi on tehtävä työtä myös Suomessa”, sanoo SFJ:n puheenjohtaja Maria Markus.

SFJ katsoo, että poliisin puuttuminen journalistien työhön on uhka demokratialle, sillä se rajoittaa kansalaisten vapaata tiedonsaantia ja hankaloittaa poliisin ja mielenosoittajien toiminnan arviointia.

SFJ, joka edustaa yli 1 400 media-, viestintä- ja kustannusalan ammattilaista, on omistautunut journalistien oikeuksien ja sananvapauden puolustamiselle. Nämä oikeudet on kirjattu Suomen perustuslakiin, Euroopan unionin perusoikeuskirjaan ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

SFJ muistuttaa, että viranomaisten tulee toiminnassaan turvata perusoikeuksien, mukaan lukien sananvapauden, toteutuminen. Poliisin tulee tiedostaa journalistien tärkeä rooli demokraattisessa yhteiskunnassa ja edistää lehdistönvapauden toteutumista.

SFJ kehottaa viranomaisia suorittamaan perusteellisen tutkinnan tapahtuneista lehdistönvapauden loukkauksista ja etsimään keinoja, joilla estetään vastaavat tilanteet tulevaisuudessa.

Lähde: SFJ:n kannanotto 16.5.2023