Euroopan neuvoston ministerikomitea linjasi viime viikon lopulla, että itsensätyöllistäjiä koskeville työehtoneuvotteluille ei ole estettä.

Neuvoston viesti on poliittinen, ei juridisesti sitova. Silti linjaus vahvistaa esimerkiksi Saksan jo aiemmin soveltamaa tulkintaa: Eurooppalainen kilpailuoikeus ei estä ammattiliittoja edustamasta freelancereita tes-neuvotteluissa.

Parempi neuvotteluasema ja suurempi neuvotteluvoima tarkoittavat freelancereille konkreettista parannusta heidän asemaansa, parempaa palkkiotasoa ja parempaa sosiaaliturvaa, ennustettavuutta silpputyöhön.

Journalistiliiton lähiaikojen tavoitteisiin kuuluu itsensä työllistävien av-kääntäjien saaminen kollektiivisen tes-neuvottelun piiriin. Neuvottelut työnantajapuolen, Journalistiliiton ja Akavan erityisalojen kesken alkavat 10.1.2019.

”Ministerikomitean lausunto antaa pontta keskeiselle tavoitteellemme tulevissa neuvotteluissa”, edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo.

Journalistiliitto ajaa freelancereiden asemaa muutenkin. Itsensätyöllistäjien aseman parantaminen kuuluu liiton ydintavoitteisiin seuraavan, ensi kevään eduskuntavaaleissa ja työssään aloittavan maan hallituksen tulevassa ohjelmassa.

”Erilaista silpputyötä tekevien tilanteen parantaminen on tärkeää. Suomalaisen yhteiskunnan pitää kohdella kaikkia työtätekeviä samalla tavalla”, Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho sanoo.

”Ammattiliiton on voitava edustaa itsensätyöllistäviä freelancereita neuvotteluissa työehdoista, siinä missä työsuhteisiakin jäseniä”, Petri Savolainen jatkaa.

”Ylen Yhtyneet-sopimuksessa on jo sovittu tiettyjen itsensätyöllistäjien tehtävien vähimmäispalkkioista. Av-kääntäjien tes olisi tähän luonteva jatko, ja tärkeä myös siksi, että yhä useampi av-kääntäjä työllistää itsensä. Kuukausipalkkaisten ja työsuhteisten freelancereiden osuus av-kääntäjistä taas on vähentynyt.”

Av-kääntäjien jälkeen samoja kysymyksiä on syytä herätellä muissakin tes-pöydissä, Savolainen painottaa.