Media- ja kulttuurialojen järjestöt vaativat, että lehtien ja kirjojen arvonlisävero on laskettava nollaan. Nyt vero on 10 prosenttia.

Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat halutessaan alentaa painettujen ja digitaalisten kirjojen sekä lehtien arvonlisäveron nollaan. Tämä päätös on Suomen tulevan hallituksen käsissä. Vaatimus arvonlisäveron poistamisesta lehdiltä ja kirjoilta on kirjattu Journalistiliiton hallitusohjelmatavoitteisiin.

Journalistiliiton käynnistämää kampanjaa tukevat Medialiitto, Uutismedian liitto, Aikakausmedia, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Kirjailijaliitto ja Finlands svenska författareförening. Kampanja näkyy eduskuntavaalien alla järjestöjen sosiaalisen median kanavissa.

Suomi kuuluu kirjoja ja lehtiä ankarimmin verottaviin EU-maihin. Suomalaisilla on oikeus kohtuuhintaiseen lukemiseen.

Tästä pääset kampanjan faktasivulle.

Täällä voit tutustua Journalistiliiton hallitusohjelmatavoitteisiin.