Verkkomedian suosio uutislähteenä on ohittanut painetut lehdet ja televisiouutiset. Tänään julkaistun Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2020 -kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista 68 prosenttia menee suoraan verkkoon ja sovelluksiin etsiessään uutisia. Myös sosiaalisen median käyttö uutisiin yleistyi viime vuoteen verrattuna. Suomalaiset luottavat edelleen uutisiin ja uutismediaan varsin hyvin.

Suomalaisista 88 prosenttia kertoo seuraavansa uutisia verkosta. Verkon suosio on vuosien varrella hiljalleen kasvanut ja jättänyt varjoonsa perinteiset kanavat, kyselytutkimus kertoo. Sosiaalista mediaa uutislähteenä käyttää viikoittain 43 prosenttia. Lähes joka kymmenennelle (9 prosenttia) some on pääasiallinen uutislähde. Etenkin nuoret seuraavat uutisia sosiaalisesta mediasta.

”Sosiaalisen median palvelut eivät ole varsinaisia uutismedioita, mutta niillekin uutiset ovat tärkeitä. Ajankohtaisia uutisaiheita kommentoidaan sosiaalisessa mediassa, ja uutisjuttuja jakavat sosiaalisessa mediassa niin uutismediat itse kuin muutkin sosiaalisen median käyttäjät”, Tampereen yliopiston tutkija Esa Reunanen kommentoi.

Yleisesti ottaen suomalaiset ovat kiinnostuneita uutisista. Jopa 67 prosenttia suomalaisista kertoo olevansa erittäin tai varsin kiinnostunut uutisista. Tässä suomalaiset ovat tutkimuksen kymmenen kiinnostuneimman maan joukossa.

Riippumatonta journalismia pidetään tärkeänä

Suomalaisista 77 prosenttia ajattelee, että riippumaton journalismi on yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeää. Kansainvälisesti verraten riippumatonta journalismia tärkeänä pitävien osuus on Suomessa keskimääräistä suurempi.

Kuten aiempinakin vuosina, suomalaiset luottavat uutisiin eniten kaikista tutkimukseen osallistuneista maista. Jopa kaksi kolmesta suomalaisesta luottaa useimpiin seuraamiinsa uutisiin. Hieman yli puolet suomalaisista ilmoittaa luottavansa useimpiin uutisiin.

Vuodesta 2015 suomalaisten luottamus useimpiin uutisiin on pudonnut 12 prosenttiyksikköä mutta luottamus useimpiin seuraamiinsa uutisiin vain 4 prosenttiyksikköä. Yleisesti ottaen suomalaiset pitävät kuitenkin valtavirran uutismediaa suhteellisen luotettavana.

 

Tutkimuksen Suomea koskevat tulokset: http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/finland-2020/

Kaikki tulokset: http://www.digitalnewsreport.org/