Sähköisten julkaisujen arvonlisäveron alennus toteutunee ensi heinäkuussa. Digitaalisten kirjojen ja lehtien arvonlisäverokantaa ollaan laskemassa tuolloin 24 prosentista 10 prosenttiin.

Lakimuutos on parhaillaan lausuntokierroksella. Asiasta on laaja parlamentaarinen yksimielisyys. Lain muuttumista pidetään selvänä.

Journalistiliiton ja media-alan pitkään ajama muutos tuli mahdolliseksi, kun EU aiemmin syksyllä päätti, että jäsenmaat voivat halutessaan laskea digilehtien alv:n painettujen julkaisujen tasolle.

Journalistiliitto on puhunut alan arvonlisäveron alentamisen puolesta jo vuosia. Syy on yksinkertainen. Mediatalojen taloudellinen tilanne vaikuttaa suoraan työpaikkojen määrään. Verokannan laskeminen on tervetullut uutinen yt-kierrosten ja irtisanomisten viime vuosina koettelemalle alalle.

”Jos toimintaympäristö on vakaampi, myös työpaikat säilyvät”, Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho toteaa.

Arvolisäverokannan laskun arvioitu kustannusvaikutus media-alalle on noin kymmenen miljoonaa euroa. Journalistiliiton tuoreen työmarkkinatutkimuksen mukaan työsuhteisten journalistien keskiansio on 3795 euroa. Työnantajan sivukulut huomioiden alalle olisi synnytettävissä kymmenellä miljoonalla eurolla vajaat 200 työpaikkaa.

”Odotamme, että arvonlisäveron lasku tuo työtä alalle”, Hanne Aho sanoo.

”Verohelpotus ei voi valua vain sinänsä tärkeään kehitystyöhön tai omistajille. Osan rahasta on näyttävä uusina työpaikkoina. Päätöksellä tavoitellaan hyvää journalismia. Se tarvitsee tekijänsä.”