Journalistiliitto on aloittanut työn, jonka tavoitteena on parantaa liiton asiakirjojen arkistointia, hallintaa ja jakelua. Samalla aloitetaan liiton verkkosivujen uudistaminen.   

”Tavoitteena on arkistoida asiakirjat moderniin digitaaliseen järjestelmään”, sanoo liiton talous- ja hallintopäällikkö Sirpa Hannula.
 
Itä-Suomen sanomalehtimiesyhdistys esitti valtuuston kevätkokouksen aloitteen, jonka mukaan Journalistiliitto ryhtyy selvittämään, miten liiton asiakirjahallinta ja -avoimuus saatetaan 2020-luvun edellyttämälle tasolle.
 
”Uudistuksen tavoitteena päätöksentekoon liittyvät olennaiset asiakirjat kuten esityslistat ja pöytäkirjat saadaan paremmin liiton luottamushenkilöiden saataville”, Hannula kertoo. Samalla kehitetään asiakirjojen tietoturvaa. 

Myös verkkosivut uudistuvat 

Samassa yhteydessä aloitetaan liiton uusien verkkosivujen suunnittelu. Tähän kuuluvat myös nykyisten ekstranetin, verkkoasioinnin ja tapahtumakalenterin uudistaminen.  

”Kyse on todella laajasta uudistuksesta, jonka myötä liitto siirtyy nykyaikaisen asiakirjahallinnan ja julkaisemisen aikakauteen. Samalla liiton päätöksenteon ja toiminnan avoimuus paranee”.  

Työ on jo aloitettu. ”Kartoitamme koko liiton tarpeet ja tavoitteet”, Hannula kertoo.

Toistaiseksi liiton toimintaan liittyviä asiakirjoja voi pyytää toimistolta. Lisäksi jatkossa valtuuston pöytäkirjat lähetetään valtuutetuille ja yhdistysten puheenjohtajille.