Uutiset / 23.10.2012

SMF:n väki tulistui irtisanomisista

Sanoma Magazines Finland ilmoitti tiistaina 23. lokakuuta yt-neuvottelujen päätteeksi yhteensä 69 työntekijän irtisanomisesta SMF:ssa ja Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:ssä. Irtisanomisilmoituksia jaetaan keskiviikkona 24.10.

(SEURAAVAT KAKSI KAPPALETTA ON MUUTETTU 24.10. HENKILÖMÄÄRIEN OSALTA)

Yli puolet 69:stairtisanottavasta kuuluu muihin henkilöstöryhmiin kuin journalisteihin kuten toimihenkilöihin ja ylempiin toimihenkilöihin. Journalisteja toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta irtisanotaan 31. Näistä SMF:ssa potkut saavia on 27 ja Sanoma tekniikkajulkaisuissa neljä.

Talossa on yli 80 määräaikaista, joista noin 30:n sopimuksessa on jokin muu määräaikaisuuden peruste kuin perhevapaan sijaisuuden kaltainen syy. Tähän 30:n joukkoon kuuluu kaikkien henkilöstöryhmien edustajia, ja heidän sopimustensa kesto vaihtelee suuresti niin, että pisimmillään määräaikaisuus ulottuu syksyyn 2013 asti. Irtisanomisten yhteydessä ei ollut vielä tiedossa, kuinka monen määräaikaisen journalistin työt SMF:ssa päättyvät sopimuskauden loppumiseen. 

 

Talon tiedotteen mukaan "yhtiöt uudelleenorganisoivat toimintansa vastaamaan muuttuvan mediankulutuksen ja digitalisoituvan toimintaympäristön vaatimuksia".

Työnantaja kehuu, että "uusi rakenne tukee myös yhtiön tavoitteita siirtyä entistä kohderyhmälähtöisempään toimintatapaan, kasvattaa asiakaskohtaisia tuottoja sekä luoda uutta digitaalista liiketoimintaa."

SMF:n toimintaosaston hallitukselle nämä luonnehdinnat eivät riitä. Hallitus antoi asiasta kannanoton. Tilannetta käsiteltiinmuutenkin työntekijöiden kesken, mutta työt toimituksissa jatkuivat tiistaina iltapäivällä.

 

Kannanotto kuuluu kokonaisuudessan näin:

"Sanoma Magazines Finlandin toimitusosasto on syvästi pettynyt siihen, että yhtiö on päättänyt irtisanoa yli 30 toimituksellista työntekijää ja määräaikaisuudet mukaan lukien koko yrityksestä yhteensä lähes 100 henkeä. Toimitusosasto on pahoillaan kaikkien irtisanottaviksi joutuvien puolesta.

Toimitukselliset työntekijät eivät tähän mennessä ole kokeneet, että työn määrä millään tavoin olisi vähentynyt tai vähentymässä. Tietoon ei myöskään ole tullut mitään konkreettista työnantajan suunnitelmaa, mikä vakuuttavasti osoittaisi, että irtisanomisille on painava tarve lähitulevaisuudessa. Näin on hyvin vaikea ymmärtää, mihin perustuu irtisanomisten lähtökohdaksi mainittu työmäärän pysyvä ja olennainen vähentyminen. Emme ole vakuuttuneita siitä, että ratkaisu osuisi oikeaan vallitsevassa ja tulevassa mediamarkkinoiden tilanteessa.

Toimitusosasto on ylpeä korkealaatuisista julkaisuista, joita sen jäsenet tuottavat. Nyt on pelättävissä, että päätetyt irtisanomiset väistämättä heijastuvat laatuun, kun sama – tai mielellään vielä parempi – taso tulisi saada aikaiseksi pienemmillä resursseilla. Jos laatu kärsii, lukijat pettyvät, mikä taas vaikuttaa levikkeihin ja yhtiön liiketulokseen.

Toimitusosasto on irtisanomisten seurauksena huolissaan myös työmäärän kasvusta. Nyt puuttuu tieto työtehtävien ja tuotantotapojen uudelleenjärjestelyistä ja siitä, miten ne mahdollisesti vähentäisivät työmäärää. Irtisanomisilta välttyvien työmäärän kasvu näkyy ajan mittaan kielteisesti työperäisten sairauksien yleistymisessä. Näin työnantajan kustannukset voivat loppujen lopuksi kasvaa.

Odotamme SMF:n johdolta nopeasti vastauksia avoimiin kysymyksiin julkaisutoiminnan uusista tuotantomenetelmistä ja siitä, miten ne osoittavat työmäärän vähentymisen todella olevan olennaista ja pysyvää. Toivomme selkeää näkemystä siitä, miten laatu on tarkoitus taata pienemmällä työntekijäjoukolla."

 

Journalistiliitolla on alalla käytyjen yt-neuvottelujen yhteydessä ollut käytäntönä lähettää kyseisen kierroksen yhteyshenkilönsä paikalle antamaan neuvoja ja apua niille irtisanotuille jäsenille, jotka tällaista tukea tarvitsevat.

Näin aiottiin menetellä myös keskiviikkona 24.10., jolloin työehtojuristi Valtteri Aaltonen oli menossa SMF:n toimitaloon. Suureksi yllätykseksi SMF:n johto ilmoitti, ettei Journalistiliiton edustaja ole tuolloin tervetullut työpaikalle.

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen pitää yhtiön menettelyä hätkähdyttävänä:

"En muista, että tällaista estettä olisi tullut koskaan ennen, vaikka neuvotteluja on joskus käyty kireissäkin tunnelmissa. Mitä ihmettä yhtiön johto luulee voittavansa sillä, ettei ammattiliiton edustaja voi olla auttamassa silloin kun apua kaikkein kipeimmin tarvitaan?"

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.