Uutiset / 02.03.2012

SMF:n lehdistä yritetään nyt hankkia uusia avustajia

Free-yhdistys on julkaissut 350 sopimuksesta kieltäytyneen listan.

Sanoma Magazinesin lehdistä soitellaan nyt läpi freelancereita ja opiskelijoita, jotka eivät ole aiemmin talolle työskennelleet. Juttu- ja kuvauskeikkaa olisi tarjolla, kertoo Free-yhdistys sivuillaan.  Erityisesti kuvaajista tuntuisi olevan kova pula. Talon vakijournalistit ovat ymmärrettävästi ihmeissään, miten ja millä ehdoilla lehdet jatkossa tehdään.

Free-yhdistyksessä toivotaan, että kollegat olisivat solidaarisia, eivätkä lähtisi sopimuksia tässä tilanteessa allekirjoittamaan, ennen kuin SMF on saatu neuvottelemaan freelancereiden kanssa sopimuksen ehdoista. Työtä voi toki ottaa vastaan ihan normaalisti.

 

Yhteenveto Sanoma Magazines Finlandin freelancersopimuksesta

Sanoma Magazines Finlandin freelancer-sopimus on viime aikoina ollut paljon keskustelussa. Yhtiön freelancerit ovat laajasti kieltäytyneet hyväksymästä talon uutta tekijän kannalta erittäin ankaraa freelancer-sopimusta. Kolmas SMF:n asettama takaraja sopimuksen allekirjoittamiselle on ensi maanantaina 5.3.

Miten sopimusprosessi on edennyt

SMF lähetti 700 freelancerilleen joulun välipäivinä ilman ennakkovaroitusta allekirjoitettavaksi uuden freelancersopimuksen. Sopimuksen allekirjoittamista sellaisenaan vaadittiin töiden jatkumisen ehtona ja yhtiö ilmoitti, että se ei neuvottele sopimuksen ehdoista yhdenkään freelancerin kanssa. Myöskään Journalistiliiton kanssa sopimuksesta ei etukäteen neuvoteltu, vaikka SMF oli aikaisemmin kirjallisesti näin sitoutunut toimimaan mikäli uusi freelancersopimus tulee ajankohtaiseksi.

Sopimuksessa vaadittiin freelanceria luovuttamaan kaiken SMF:lle myymänsä materiaalin kaikki taloudelliset tekijänoikeudet yhtiölle ja mm. luovuttamaan oikeudet materiaalin käyttöön Sanoma Konsernin markkinointiin ja mainontaan, sekä hankkimaan kuvattavilta ja haastateltavilta tähän tarvittavat suostumukset.

Tammikuussa Journalistiliitto pääsi keskustelemaan yhtiön kanssa sopimuksesta. Tämän keskustelun pohjalta SMF ilmoitti laativansa ohjeistuksen, joka tulisi sopimuksen liitteeksi täsmentämään sopimusta. Itse sopimusasiakirjan muuttamiseen SMF ei kuitenkaan suostunut. Myöhemmin SMF on ilmoittanut, ettei se enää pidä jatkokeskusteluja liiton kanssa tarpeellisina.

SMF postitti uudestaan sopimuksen ja siihen liittyvän ohjeistuksen freelancereille. Ohjeistuksessa supistettiin materiaalin markkinointikäytön piiriä sekä laajennettiin hiukan valokuvaajien oikeuksia. Muilta osin ohjeistus ei merkityksellisesti muuttanut sopimusta.

 

Mitä SMF:n sopimus nykymuodossaan pitää sisällään?

SMF:n freelancersopimus on tällä hetkellä paikoin sekava ja osin ristiriitainen kokonaisuus, joka muodostuu sopimustekstistä ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta. Sopimuksen ja ohjeistuksen sanamuodot ovat paikoin suorassa ristiriidassa keskenään. SMF on Journalistiliiton kysyessä vastannut tulkitsevansa, että ristiriitatilanteissa noudatetaan ohjeistuksen sanamuotoa. Itse sopimus on kuitenkin edelleen ainoa asiakirja, jonka freelancer allekirjoittaa. Lisäksi SMF on lähettänyt freelancereille kaksi sopimukseen liittyvää kysymys-vastauspatteria, jotka eivät kuitenkaan tule sopimuksen osaksi eivätkä juurikaan sisällä mitään yhtiötä sitovaa.

Sopimuksen mukaan Sanoma Magazines saa kaikkeen luovutettuun materiaaliin yksioikeudella kaikki taloudelliset tekijänoikeudet. Sopimuksen perusteella Sanoma konserni saa oikeuden käyttää vapaasti materiaalia missä tahansa tuotteissaan ja omaan laskuunsa myydä tai luovuttaa materiaalia julkaistavaksi tai muuten käytettäväksi myös mille tahansa muulle taholle. Sanoma Magazines saa materiaaliin myös laajimman luovutettavissa olevan muuttamisoikeuden. SMF on ilmoittanut, ettei laajoja tekijänoikeusluovutuksia kompensoida palkkioissa, eikä tekijä muutenkaan hyödy mitenkään luovuttamansa materiaalin laajemmasta käytöstä. Lisäksi sopimuksessa freelancer sitoutuu luovuttamaan SMF:lle oikeuden materiaalin käyttämiseen yhtiön ja sen tuotteiden markkinoinnissa ja mainonnassa sekä hankkimaan kuvattavilta ja haastateltavilta tähän mahdollisesti tarvittavat luvat ja suostumukset.

Freelancerille itselleen sopimuksessa jäävät hyvin suppeat oikeudet materiaalin ei-kaupalliseen käyttöön. Myös kuvaajien SMF:lle tekemiensä keikkojen yhteydessä ottamien muiden kuin SMF:lle myytävien kuvien käyttöä rajataan, niin ettei valokuvaaja saa käyttää niitä kaupallisesti tarkoituksiin, jotka voivat kilpailla Sanoma Konsernin tuotteiden kanssa.

Tähän mennessä freelancereilla on ollut mahdollista tehdä SMF:lle töitä varsin joustavin sopimusehdoin. Tekijänoikeudet ovat freelancerin kauppatavara ja sopimus vaarantaa monen freelancerin ansaintalogiikan siirtäessään kaikki materiaalin oikeudet SMF:lle ilman erillistä korvausta. Tekijän kannalta vastuu materiaalin käytöstä markkinoinnissa ja mainonnassa, samoin kuin SMF:n mahdollisuus luovuttaa materiaali vapaasti lähes mihin vain, voivat olla hyvin ongelmallisia kun aikakauslehtijournalismissa kyse on usein henkilöjutuista ja -valokuvista.

 

SMF:n sopimus sellaisenaan

SMF:n sopimuksesta julkisuuteen annetut tiedot ovat olleet ristiriitaisia ja yhtiö on myös syyttänyt Journalistiliiton antaneen virheellistä tietoa sopimuksen sisällöstä. Tämän vuoksi julkaisemme sopimuksen ohjeistuksineen ja saatteineen, jotta jokainen voi itse tutustua näiden sisältöön ja tehdä omat johtopäätöksensä.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.