Lausunnot / 11.02.2016

SJL työsopimuslakiesityksestä: ”Vain heikennyksiä työntekijän asemaan”

"Kyse on pelkästään heikennyksistä työntekijöiden asemaan", kommentoi Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen hallituksen esitystä työsopimuslain muuttamisesta. Journalistiliitto on ainoa ammattiliitto, jolta työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoa esityksestään. Sen lisäksi lausuntopyynnön saivat vain keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava. Journalistiliitto toimitti lausuntonsa ministeriölle 11.2.2016. Lausunnossaan liitto kiinnittää huomiota määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytyksiin, koeajan pidentämisaikeisiin sekä takaisinottovelvollisuuteen. Savolaisen mukaan esityksessä on sivuutettu perinteinen kolmikantainen työlainsäädännön valmistelu. "Takaisinottovelvollisuuden lyhentämisen sijasta aikaa voisi ennemminkin pidentää. Tämä parantaisi irtisanottujen asemaa", Savolainen sanoo. SJL:n lausunnon mukaan hallituksen esityksestä myös puuttuu vaikutusarvio, jolla hallitusohjelmaan kirjattu tavoite olisi toteutettavissa. Kyse on ennemminkin arvauksista ja osin toiveista. Liitteenä Journalistiliiton lausunto. TIEDOTETTA PÄIVITETTY 12.12. mm. edunvalvontajohtajan kommenteilla.

Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Journalistiliitto pitää pyrkimystä ohjata sovittelutoiminnan sisältöä ja rajoittaa valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia sovintoehdotusten tekemiseen lainsäädännöllä haitallisena. Journalistiliiton 19.6.2024 antama lausunto luettavissa tästä.

Lausunto selvityksestä Suomen malli tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteeksi

Journalistiliiton lausunto löytyy tästä pdf-liitteestä.

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.