Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

SJL työsopimuslakiesityksestä: “Vain heikennyksiä työntekijän asemaan”

Journalistiliitto on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä työsopimuslain muuttamisesta. Ongelmallisia kohtia esityksessä ovat mm. koeajan pidentäminen ja takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen.

“Kyse on pelkästään heikennyksistä työntekijöiden asemaan”, kommentoi Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen hallituksen esitystä työsopimuslain muuttamisesta.

Journalistiliitto on ainoa ammattiliitto, jolta työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoa esityksestään. Sen lisäksi lausuntopyynnön saivat vain keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava. Journalistiliitto toimitti lausuntonsa ministeriölle 11.2.2016.

Lausunnossaan liitto kiinnittää huomiota määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytyksiin, koeajan pidentämisaikeisiin sekä takaisinottovelvollisuuteen. Savolaisen mukaan esityksessä on sivuutettu perinteinen kolmikantainen työlainsäädännön valmistelu.

“Takaisinottovelvollisuuden lyhentämisen sijasta aikaa voisi ennemminkin pidentää. Tämä parantaisi irtisanottujen asemaa”, Savolainen sanoo.

SJL:n lausunnon mukaan hallituksen esityksestä myös puuttuu vaikutusarvio, jolla hallitusohjelmaan kirjattu tavoite olisi toteutettavissa. Kyse on ennemminkin arvauksista ja osin toiveista.

Liitteenä Journalistiliiton lausunto.

TIEDOTETTA PÄIVITETTY 12.12. mm. edunvalvontajohtajan kommenteilla.