Uusimmat

SJL samoilla linjoilla Operaatio Vakiduunin kanssa

Operaatio Vakiduuni -kampanja pyrkii herättämään kansanliikkeen vakituisten työsuhteiden puolesta ja edistämään pätkätyöläisten asemaa. Kampanjaan liittyvä kansalaisaloite kerää nimiä nollatuntisopimuksia vastaan. Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen kertoo, miksi ja miten SJL kannattaa Operaatio Vakiduunia.

Journalistiliitto on tehnyt työtä erityisesti vuokratyökysymysten ja itsensätyöllistämisen kanssa. Lisäksi liitto on selvittänyt pätkätöihin liittyviä konkreettisia ongelmia journalisteilla.

Työn tällaisiin muotoihin liittyviä kysymyksiä ratkotaan erityisesti lainsäädäntövaikuttamisella, sillä työehtosopimuksiin uusien määräysten saaminen näistä on ollut kovin hankalaa.

Kuluvalla hallituskaudella työ- ja elinkeinoministeriössä oli ns. trendityöryhmä, joka käsitteli työn uusia muotoja vakituisen työsuhteen ulkopuolella. Laaja-alaisessa ryhmässä selvitettiin osa- ja määräaikaiseen työhön sekä vuokratyöhön ja itsensätyöllistämiseen liittyviä kysymyksiä.

Journalistiliitolle keskeisintä oli itsensätyöllistäjiin eli journalistien piirissä freelancereihin liittyvät kysymykset.

Työ tuotti lukuisia tarpeellisia selvityksiä ja tilastokeskuksen ansiokkaan tutkimuksen, mutta lainsäädäntömuutokset jäivät sunnuntain vaalien jälkeiselle uudelle eduskunnalle ja hallitukselle.

 

Lainsäädännössä riittää vielä työtä

Operaatio Vakiduuni -kampanja on hyvä keino nostaa samoja trendiryhmän teemoja esiin kansalaistoiminnan muodossa.

Ensimmäisenä kampanjan asialistalla ovat nollatyösopimukset, joista parhaillaan kerätään kansalaisaloitetta.

Vaikka Journalistiliitto ei ole kampanjan ydinryhmässä mukana järjestönä, kampanjan teemat ovat vahvasti esillä myös meidän toiminnassa.

Nollatyösopimuksiin tarvitaan lainsäädäntöä, jotta nykyiset ongelmatilanteet poistuvat.

Sama koskee muihin työn muuttuviin muotoihin liittyvää lainsäädäntötyötä.

 

Operaatio Vakiduuniin ja siihen liittyvään kansalaisaloitteeseen voi tutustua osoitteessa http://operaatiovakiduuni.fi/