Lausunnot / 25.10.2017

SJL lausui työttömyysturvalain muuttamisesta

Journalistiliitto on toimittanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta. Hallitus on esityksessään maininnut yritystoiminnan rinnalla myös omassa työssä työllistymisen. SJL pitää tätä hyvänä, sillä luovilla aloilla ei ole kyse vain palkkatyöstä tai yrittäjyydestä, vaan itsensä työllistämisestä monenlaisin tavoin. SJL ottaa kantaa muutokseen, jonka myötä yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei enää arvioitaisi neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön työnhakija saisi tältä ajalta työttömyysetuutta. Liitto on hallituksen linjoilla siinä, että esityksen on syytä toteutua toistaiseksi voimassa olevana eikä kokeiluna. SJL kuitenkin huomauttaa, että toisin kuin hallituksen esityksessä on kaavailtu, esityksen tulisi koskea myös päättyneen työsuhteen aikana aloitettua yritystoimintaa, ei vain työttömänä aloitettua. Lue täältä liiton lausunto.

Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Journalistiliitto pitää pyrkimystä ohjata sovittelutoiminnan sisältöä ja rajoittaa valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia sovintoehdotusten tekemiseen lainsäädännöllä haitallisena. Journalistiliiton 19.6.2024 antama lausunto luettavissa tästä.

Lausunto selvityksestä Suomen malli tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteeksi

Journalistiliiton lausunto löytyy tästä pdf-liitteestä.

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.