Uutiset / 15.05.2012

SJL: itsensätyöllistäjien oikeudet äkkiä kuntoon!

Itsensätyöllistäjien ryhmältä puuttuvat palkansaajan  oikeudet ja sosiaaliturva. Työ on palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon sijoittuvaa työtä, jota tekevät muun muassa ammatinharjoittajat ja eri alojen freelancerit.

Tilastokeskuksen mukaan ryhmä on kasvanut yhdessä vuosikymmenessä noin 20 000:sta 34 400 henkeen. Tämä muoto on jo yleisempi kuin paljon huomiota herättänyt vuokratyö.

Lisäksi ns. freelancer-verokortilla työskenteleviä on vuosittain noin 50 000. Journalistiliiton jäsenissä itsensätyöllistäjiä eli freelancereita on yli 2000.

”Työntekijälle kuuluvien perusoikeuksien puuttuminen on korostunut freelancereiden kamppailussa isojen mediataloja kanssa. Esimerkiksi Sanoma Magazines Finland vaati alkuvuodesta töiden loppumisen uhalla avustajiaan allekirjoittamaan sopimuksen, joka on avustajan kannalta kohtuuton ja sisältää myös oikeudellisesti kyseenalaisia ehtoja. Tässä kuten usein aiemminkin yksittäinen freelancer on jokseenkin aseeton”, edunvalvontajohtaja Petri Savolainen kertoo.

Aikakauslehtiä kustantavan Sanoma Magazines Finlandin avustajista ainakin 220 jätti allekirjoittamatta yhtiön sopimuksen, koska eivät halunneet luovuttaa kaikkia taloudellisia tekijänoikeuksia ilman lisäkorvausta ja luopua omista taloudellisista oikeuksistaan. Lisäksi he eivät suostuneet ottamaan niskoilleen lehtitalolle kuuluvaa vastuuta kuvattaville ja haastateltaville mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Journalistiliton kyselyn mukaan kieltäytyneiden enemmistön työt SMF:lle päättyivät.

”Tapaus on malliesimerkki siitä, miten käy, kun kollektiivista neuvotteluoikeutta ei ole. Palkansaajan kohdalla tällainen kohtelu ei olisi mahdollista.  Vain määrittelemällä itsensätyöllistäjien asema lainsäädännöllä todellisuutta vastaavaksi saadaan näiden ihmisten perusoikeudet ja myös sosiaaliturva samalle tasolle kuin muilla työssä olevilla."

"Tilanne koskee muitakin aloja kuin mediaa. Se on niin kärjistynyt, ettei muutoksia saa enää lykätä ”, Savolainen sanoo.

Valtio on sitoutunut selvittämään erilaisia työvoiman käyttötapoja sekä yrittäjyyden ja työsuhteen välimaastoon sijoittuvien työnteon muotojen ongelmia.

Tätä varten perustettu muutostrendiryhmä luovutti väliraporttinsa työministeri Lauri Ihalaiselle tiistaina 15. toukokuuta. Ryhmän työ jatkuu hallituskauden loppuun. Suomen Journalistiliitolla on työryhmässä pysyvä asiantuntija.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.