Uusimmat

SJL: itsensätyöllistäjien oikeudet äkkiä kuntoon!

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen vaatii nopeita lainsäädäntötoimia itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi.

Itsensätyöllistäjien ryhmältä puuttuvat palkansaajan  oikeudet ja sosiaaliturva. Työ on palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon sijoittuvaa työtä, jota tekevät muun muassa ammatinharjoittajat ja eri alojen freelancerit.

Tilastokeskuksen mukaan ryhmä on kasvanut yhdessä vuosikymmenessä noin 20 000:sta 34 400 henkeen. Tämä muoto on jo yleisempi kuin paljon huomiota herättänyt vuokratyö.

Lisäksi ns. freelancer-verokortilla työskenteleviä on vuosittain noin 50 000. Journalistiliiton jäsenissä itsensätyöllistäjiä eli freelancereita on yli 2000.

”Työntekijälle kuuluvien perusoikeuksien puuttuminen on korostunut freelancereiden kamppailussa isojen mediataloja kanssa. Esimerkiksi Sanoma Magazines Finland vaati alkuvuodesta töiden loppumisen uhalla avustajiaan allekirjoittamaan sopimuksen, joka on avustajan kannalta kohtuuton ja sisältää myös oikeudellisesti kyseenalaisia ehtoja. Tässä kuten usein aiemminkin yksittäinen freelancer on jokseenkin aseeton”, edunvalvontajohtaja Petri Savolainen kertoo.

Aikakauslehtiä kustantavan Sanoma Magazines Finlandin avustajista ainakin 220 jätti allekirjoittamatta yhtiön sopimuksen, koska eivät halunneet luovuttaa kaikkia taloudellisia tekijänoikeuksia ilman lisäkorvausta ja luopua omista taloudellisista oikeuksistaan. Lisäksi he eivät suostuneet ottamaan niskoilleen lehtitalolle kuuluvaa vastuuta kuvattaville ja haastateltaville mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Journalistiliton kyselyn mukaan kieltäytyneiden enemmistön työt SMF:lle päättyivät.

”Tapaus on malliesimerkki siitä, miten käy, kun kollektiivista neuvotteluoikeutta ei ole. Palkansaajan kohdalla tällainen kohtelu ei olisi mahdollista.  Vain määrittelemällä itsensätyöllistäjien asema lainsäädännöllä todellisuutta vastaavaksi saadaan näiden ihmisten perusoikeudet ja myös sosiaaliturva samalle tasolle kuin muilla työssä olevilla."

"Tilanne koskee muitakin aloja kuin mediaa. Se on niin kärjistynyt, ettei muutoksia saa enää lykätä ”, Savolainen sanoo.

Valtio on sitoutunut selvittämään erilaisia työvoiman käyttötapoja sekä yrittäjyyden ja työsuhteen välimaastoon sijoittuvien työnteon muotojen ongelmia.

Tätä varten perustettu muutostrendiryhmä luovutti väliraporttinsa työministeri Lauri Ihalaiselle tiistaina 15. toukokuuta. Ryhmän työ jatkuu hallituskauden loppuun. Suomen Journalistiliitolla on työryhmässä pysyvä asiantuntija.