Uutiset / 03.03.2011

SJL: Freesopimus uudistettava ennen lehdistön työehtoneuvotteluja

Journalistiliiton hallitus vaatii freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehtojen pikaista  uudistamista siten, että myös tekijänoikeusehdot päivitetään. Tulosta on Journalistiliiton mukaan saatava aikaan ennen lehdistön tes-neuvotteluja.

Journalistiliitto ja Viestinnän Keskusliitto ovat neuvotelleet liittojen välisen freelance-sopimuksen uudistamisesta pian jo kaksi vuotta. Viimeisin vuosi on keskusteltu vain tekijänoikeudesta, ostajan käyttöoikeudesta, joka on ollut ainoa auki oleva asia.

Neuvottelut päättyivät tuloksetta helmikuun puolivälissä. VKL ei ollut valmis päivittämään ostajan käyttöoikeutta koskevaa ehtoa eikä myöskään ottamaan vanhaa ehtoa osaksi muuten uusittuja ehtoja. Kahden vuoden työ uhkaa valua hukkaan.

Viestinnän Keskusliitto halusi käyttöoikeuksien oletukseksi konserninlaajuiset oikeudet sisältäen laajan edelleenluovutusoikeuden. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut lähes kaikkien oikeuksien siirtymistä ostajalle, ja siten myös tuntuvaa laajennusta verrattuna voimassaoleviin ehtoihin.

Nykyehtojen mukaan ostaja, tiedotusväline saa omaan toimintaansa vapaan käyttöoikeuden mm. verkkokäytön painetun lehden lisäksi. Lisäksi ostajalla on rajattu edelleenluovutusoikeus eli oikeus tietyissä tilanteissa luovuttaa aineistoa toiselle tiedotusvälineelle.

SJL:n mukaan VKL:n esitys ei ollut missään suhteessa perusteltu ostajien käyttötarpeiden kanssa. Tutkimusten mukaan ensi- ja kertajulkaisuoikeus mahdollisesti täydennettynä verkkokäytöllä riittää useimmiten. Lisäksi isoilla konserneilla on jo käytössä omat sopimusmallit, joilla luovutetaan laajat oikeudet. Tällöin liittojen sopima perälauta ei tule sovellettavaksi.

Myöskään toinen VKL:n esittämä malli, jossa tekijänoikeuksista ei kirjattaisi muuta kuin että osapuolet sopivat keskenään oikeuksista, ei ole toimiva. Nykyehtojen perälauta on estänyt monia riitoja tapauksissa, joissa toimeksiantaja ja freelancer eivät ole sopineet tekijänoikeuksista mitään. On myös lehtitalojen etu, että on olemassa jokin sovellettava ehto, ellei muuta ole sovittu eikä ratkaisua jouduta hakemaan käräjäoikeuksista.

SJL oli esittänyt tekijänoikeusehdon päivittämistä niin, että vapaa käyttö lehden brändin edellyttämässä laajuudessa olisi mahdollistettu. Lisäksi tulkinnallista edelleenluovutusehtoa olisi selkeytetty. Freelancerille olisi turvattu omia käyttömahdollisuuksia ja ns. Kopiosto-oikeudet riippumatta siitä, miten laajoista tekijänoikeusluovutuksista toimeksiantajan kanssa olisi sovittu.

Toimitus- ja myyntiehtojen neuvotteluja on käyty ehtojen voimassa ollessa. Jos sopimusta ei saada uudistettua, jäävät nykyehdot voimaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä liittojen sopimusehtojen rämettymistä. Ehtoja on uudistettu viimeksi vuosina 2001 ja 2005. Tekijänoikeusehto on vuoden 1994 tasolla.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.