Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

SFJ ja FAO paheksuvat epäreiluja ehtoja

Suomalaiset freelancerit tukevat julkilausumassaan norjalaisten kollegojen kamppailua tekijänoikeuksistaan.

"Freelance-ammattiosasto FAO ja Suomen freelance-journalistit SFJ paheksuvat mediatalojen pyrkimystä vaatia freelancereiltaan epäreiluja ja tekijänoikeuksia polkevia freelancer-sopimuksia. Ei vain Norjassa, vaan myös Suomessa lehtitalot sekä radio- ja tv-yhtiöt vaativat omakseen freelancereille kuuluvia tekijänoikeuksia voidakseen käyttää työtä rajoituksitta ilman lisätuotosta tekijälle tulevaa korvausta.

Suomessa radiossa ja televisiossa työskentelevät freelancerit ovat jo suurelta osin menettäneet uusintakorvaukset. Kun uusintakorvauksista työtilaisuuksien turvaamisen toivossa luovuttiin, sovittiin myös, ettei tämä saa merkitä uusintojen lisääntymistä uusien ohjelmien kustannuksella. Vastoin sopimusta näin on kuitenkin käynyt. FAO tehostaa asian valvontaa ja puuttuu tarvittaessa tilanteeseen.

Jotkin lehtitalot ovat jo pitkään tarjonneet lehdistön freelancereille epäreiluja sopimuksia. Hävyttömimmät niistä vaativat freelanceria luovuttamaan korvauksetta kaikki tekijänoikeutensa jopa takautuvasti työn jatkumisen ehtona. Onneksi vain pieni osa ammattijournalisteista on tällaisia sopimuksia allekirjoittanut.

Tekijänoikeuksista luopuminen merkitsee sitä, että tekijä ei voi tietää, miten hänen tekemäänsä teosta muokataan, lyhennetään, millaisessa yhteydessä se esitetään ja mikä pahinta, miten hänen haastattelemiensa ihmisten lausuntoja käytetään. Tämä on erityisen vaarallinen kehitys sananvapauden ja haastaeltavien oikeuksien kannalta.

Mediayhtiöiden muuttuessa yhä enemmän isoiksi kansainvälisiksi yhtiöiksi ne pyrkivät ryöväämään tekijänoikeuksia journalisteilta monessa maassa. Tämän kehityksen vastustamiseksi tarvitaan laajaa freelancereiden ja muiden journalistien yhteistyötä.

Tuemme norjalaisia kollegoitamme. 540 jäsenen FAO sekä 1 200 jäsenen SFJ ovat yhdessä rintamassa vastustamassa freelancereille tarjottavia epäreiluja sopimuksia niin kotimaassa kuin muuallakin!"