Uutiset / 05.11.2010

SFJ ja FAO paheksuvat epäreiluja ehtoja

"Freelance-ammattiosasto FAO ja Suomen freelance-journalistit SFJ paheksuvat mediatalojen pyrkimystä vaatia freelancereiltaan epäreiluja ja tekijänoikeuksia polkevia freelancer-sopimuksia. Ei vain Norjassa, vaan myös Suomessa lehtitalot sekä radio- ja tv-yhtiöt vaativat omakseen freelancereille kuuluvia tekijänoikeuksia voidakseen käyttää työtä rajoituksitta ilman lisätuotosta tekijälle tulevaa korvausta.

Suomessa radiossa ja televisiossa työskentelevät freelancerit ovat jo suurelta osin menettäneet uusintakorvaukset. Kun uusintakorvauksista työtilaisuuksien turvaamisen toivossa luovuttiin, sovittiin myös, ettei tämä saa merkitä uusintojen lisääntymistä uusien ohjelmien kustannuksella. Vastoin sopimusta näin on kuitenkin käynyt. FAO tehostaa asian valvontaa ja puuttuu tarvittaessa tilanteeseen.

Jotkin lehtitalot ovat jo pitkään tarjonneet lehdistön freelancereille epäreiluja sopimuksia. Hävyttömimmät niistä vaativat freelanceria luovuttamaan korvauksetta kaikki tekijänoikeutensa jopa takautuvasti työn jatkumisen ehtona. Onneksi vain pieni osa ammattijournalisteista on tällaisia sopimuksia allekirjoittanut.

Tekijänoikeuksista luopuminen merkitsee sitä, että tekijä ei voi tietää, miten hänen tekemäänsä teosta muokataan, lyhennetään, millaisessa yhteydessä se esitetään ja mikä pahinta, miten hänen haastattelemiensa ihmisten lausuntoja käytetään. Tämä on erityisen vaarallinen kehitys sananvapauden ja haastaeltavien oikeuksien kannalta.

Mediayhtiöiden muuttuessa yhä enemmän isoiksi kansainvälisiksi yhtiöiksi ne pyrkivät ryöväämään tekijänoikeuksia journalisteilta monessa maassa. Tämän kehityksen vastustamiseksi tarvitaan laajaa freelancereiden ja muiden journalistien yhteistyötä.

Tuemme norjalaisia kollegoitamme. 540 jäsenen FAO sekä 1 200 jäsenen SFJ ovat yhdessä rintamassa vastustamassa freelancereille tarjottavia epäreiluja sopimuksia niin kotimaassa kuin muuallakin!"


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.