Uutiset / 01.03.2011

Savolainen: Mediataloille haaste ostaa myös ammattifreen työtä Scoopshotin ehdoilla

Kaksi viikkoa sitten P2S Mediagroup avasi internetissä Scoopshot-”lukijankuvapalvelun”, jonka kautta kuka tahansa voi lähettää älypuhelimella uutiskuvan eri mediatalojen ostettavaksi. Palvelun käyttäjiksi ovat heti alusta ilmoittautuneet ainakin Uusi Suomi, TS-konserni, MTV3 sekä Suomen Lehtiyhtymä.

-Mediatalojen kiinnostusta voi ihmetellä ainakin kahta kautta, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen. Yksi kysymys on, miksi uutiskuvia halutaan ostaa kännykänkäyttäjiltä ammattikuvaajien sijaan. Scoopshotin palvelussa on menty jopa askelta aikaisempaa pidemmälle. Enää ammattilaisia ei pyritä korvaamaan harrastelijakuvaajilla, vaan kuka tahansa kännykänkäyttäjä kelpaa.

On mahdollista, että rajatuissa tilanteissa, kuten kolariuutisoinneissa ammattikuvaajaa ei saada heti paikalle. Kuitenkin vaikkapa ennakkoon tiedossa olevissa julkisissa tapahtumissa ja konserteissa on täysi mahdollisuus satsata laatuun, ammattilaisiin. Ei voi olla mediatalojen etu, että journalistiseksi sisällöksi ja laaduksi kelpaa mikä tahansa, Savolainen jatkaa.

Positiivinen ihmetyksen aihe tulee Scoopshotin soveltamista toimitus- ja käyttöehdoista. Ehdoissa on hyvällä tavalla huomioitu versioinnin pelisäännöt ja todettu, että kuvan toimituksellinen muuttaminen on sallittua. Kuvan muuhun muuttamiseen tarvitaan aina myyjän lupa. Käyttäjän vastuulle jää kuvan ottajan mainitseminen siten, kuin hyvä tapa vaatii.

Kuvan lähettäjä myös määrittelee itse hinnan kuvalle. Käytössä on viisiportainen asteikko, jossa hinnat ovat 9-999 euroon. Kuvaan voi ostaa joko kertajulkaisuoikeuden tai kaikki oikeudet. Jos ostetaan kaikki oikeudet, hinta on aina kymmenkertainen. Enimmillään kuvasta voi siis saada 9 990 euroa. Samoja hinnoitteluehtoja toivoisi mediatalojen soveltavan myös freelancereihin. Käytännössä harva free voi määritellä vapaasti haluamansa palkkion, vaan useimmiten palkkiosta päättää toimeksiantaja lehden hinnaston mukaan, sanoo Savolainen.

Lisäksi muut ehdot tuntuvat kohtuullisilta kuvanottajan kannalta. Jos kuvan tilaaja eli mediatalo julkaisee kuvan ilman kuvan ostamista vähintään kertajulkaisuoikeudella, lisätään julkaisuhintaan +500 % kuvan luvattomasta julkaisusta. Jos taas kuvalähdettä ei mainita, lisätään julkaisuhintaan + 100 %:n korvaus.

Tilaajana mediatalo myös vastaa kuvan lain tai sopimuksenvastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. Ehtojen mukaan henkilöä esittävää valokuvaa ei saa julkaista kunniaa, yksityisyyttä tai lakia loukkaavalla tavalla. Mediatalo myös vastaa kuvien käyttöyhteyden laillisuudesta ja kuvien julkaisuun liittyvien lupien ja suostumusten hankkimisesta.

Scoopshot vastaa ainoastaan tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Vastuu rajautuu aina enimmillään kuvasta maksettuun korvaukseen. Scoopshot ei vastaa välillisestä tai kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi kuvattavalle aiheutuneesta vahingosta.

-Samaan aikaan muutama mediatalo, A-lehdet ja Sanoma News kärjessä pyrkivät sälyttämään lakia laajemmat korvausvastuut freelancerilleen. Esimerkiksi Sanoma News ei ole suostunut rajaamaan freelancerin vastuuta tämän tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamaan vahinkoon. Sen sijaan vastuun piiri on haluttu ulottaa myös lievään huolimattomuuteen, päättää Savolainen.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.