Uutiset / 19.01.2011

Sanoma Newsin freesopimusta mahdollista räätälöidä

Sopimuksia on tehty liiton tietojen mukaan enintään muutamia kymmeniä, ja sopimusten ehtoja on ollut mahdollista räätälöidä freelancereiden omien tarpeiden mukaan.

Myös laajemmista tekijänoikeuksista maksettava lisäkorvaus on ollut laajasti keskustelussa.

Liiton huomiot sopimuksen ongelmakohdista ovat edelleen entiset:

  • tekijänoikeuden luovutuksen laajuus ja sen suhde maksettavaan lisäkorvaukseen,
  • myöhemmin mahdollisesti tehtävän painetun julkaisun korvaaminen,
  • vahingonkorvausvastuun ulottaminen freen pelkästään tuottamukselliseen (=laajempi kuin tahallisuus tai törkeä huolimattomuus) menettelyyn,
  • puuttuu selkeä ohjeisto haastateltaville ja kuvattaville aineiston käyttömahdollisuuksista

Jos vakiomuotoista sopimusta esitetään allekirjoitettavaksi eikä siihen ole mahdollista neuvotella muutoksia tai jos sopimuksen allekirjoittamisen kerrotaan olevan töiden jatkumisen edellytys, ota yhteyttä liittoon.

Petri Savolainen
edunvalvontajohtaja


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.