Uusimmat

Sanoma Newsin freesopimusta mahdollista räätälöidä

Joulun alla ennakoitua freesopimusten massapostitusta freelancereille ei ole tapahtunut.

Sopimuksia on tehty liiton tietojen mukaan enintään muutamia kymmeniä, ja sopimusten ehtoja on ollut mahdollista räätälöidä freelancereiden omien tarpeiden mukaan.

Myös laajemmista tekijänoikeuksista maksettava lisäkorvaus on ollut laajasti keskustelussa.

Liiton huomiot sopimuksen ongelmakohdista ovat edelleen entiset:

  • tekijänoikeuden luovutuksen laajuus ja sen suhde maksettavaan lisäkorvaukseen,
  • myöhemmin mahdollisesti tehtävän painetun julkaisun korvaaminen,
  • vahingonkorvausvastuun ulottaminen freen pelkästään tuottamukselliseen (=laajempi kuin tahallisuus tai törkeä huolimattomuus) menettelyyn,
  • puuttuu selkeä ohjeisto haastateltaville ja kuvattaville aineiston käyttömahdollisuuksista

Jos vakiomuotoista sopimusta esitetään allekirjoitettavaksi eikä siihen ole mahdollista neuvotella muutoksia tai jos sopimuksen allekirjoittamisen kerrotaan olevan töiden jatkumisen edellytys, ota yhteyttä liittoon.

Petri Savolainen
edunvalvontajohtaja