Uutiset / 10.05.2010

Sanoma Newsin freesopimusasiassa ei valituslupaa

Markkinaoikeuden päätös, jolla se tammikuussa hylkäsi Journalistiliiton valituksen sopimusten kollektiivisesta kohtuuttomuudesta, jää pysyväksi. Yksilökohtuuttomuus on edelleen mahdollista.

Markkinaoikeus arvioi Sanoma Newsin sopimuksia ainoastaan elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain näkökulmasta eikä nähnyt sopimuksia kollektiivisesti kohtuuttomiksi.

Oikeus keskittyi arvioimaan erityisesti sitä, onko jokin ehtokohta alalla tyypillisesti kohtuuton eli ns. tyyppikohtuuton. Työstä maksettavaan korvaukseen tai sen määräytymiseen ei oikeus ottanut mitään kantaa.

Journalistiliiton mielestä tarjotussa sopimuksessa on edelleen yksittäisen freelancerin kannalta kohtuuttomia ehtoja, sanoo edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Yksilökohtuuttomuuden arviointi, myös palkkioiden osalta, kuuluu ensivaiheessa käräjäoikeudelle. Tässä riitautukseen tarvitaan yksittäinen jäsen. Liitto osaltaan sitoutuu korvaamaan jäsenen oikeudenkäyntikulut omavastuineen.

Jos Sanoma News alkaa tarjota uudelleen vuodentakaista sopimusta, sitä ei kannata allekirjoittaa, vaan pyrkiä jatkamaan työtä vanhoin ehdoin. Free voi myös esittää omaa sopimusmallia ja omia ehtoja, jotta kohtuuttomia ehtoja ei synny. Jos sopimuksen allekirjoittamiseen painostetaan, siitä kannattaa ilmoittaa heti liittoon, sanoo Savolainen.

Liitto on koko prosessin kuluessa ollut myös valmis neuvottelemaan kohtuullisesta sopimuksesta Sanoma Newsin kanssa - siinä kuitenkaan onnistumatta. Liiton puolelta neuvottelutie on yhä auki korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen.

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen 050-534 24 85


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.