Uutiset / 10.05.2010

Sanoma Newsin freesopimusasiassa ei valituslupaa

Markkinaoikeuden päätös, jolla se tammikuussa hylkäsi Journalistiliiton valituksen sopimusten kollektiivisesta kohtuuttomuudesta, jää pysyväksi. Yksilökohtuuttomuus on edelleen mahdollista.

Markkinaoikeus arvioi Sanoma Newsin sopimuksia ainoastaan elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain näkökulmasta eikä nähnyt sopimuksia kollektiivisesti kohtuuttomiksi.

Oikeus keskittyi arvioimaan erityisesti sitä, onko jokin ehtokohta alalla tyypillisesti kohtuuton eli ns. tyyppikohtuuton. Työstä maksettavaan korvaukseen tai sen määräytymiseen ei oikeus ottanut mitään kantaa.

Journalistiliiton mielestä tarjotussa sopimuksessa on edelleen yksittäisen freelancerin kannalta kohtuuttomia ehtoja, sanoo edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Yksilökohtuuttomuuden arviointi, myös palkkioiden osalta, kuuluu ensivaiheessa käräjäoikeudelle. Tässä riitautukseen tarvitaan yksittäinen jäsen. Liitto osaltaan sitoutuu korvaamaan jäsenen oikeudenkäyntikulut omavastuineen.

Jos Sanoma News alkaa tarjota uudelleen vuodentakaista sopimusta, sitä ei kannata allekirjoittaa, vaan pyrkiä jatkamaan työtä vanhoin ehdoin. Free voi myös esittää omaa sopimusmallia ja omia ehtoja, jotta kohtuuttomia ehtoja ei synny. Jos sopimuksen allekirjoittamiseen painostetaan, siitä kannattaa ilmoittaa heti liittoon, sanoo Savolainen.

Liitto on koko prosessin kuluessa ollut myös valmis neuvottelemaan kohtuullisesta sopimuksesta Sanoma Newsin kanssa - siinä kuitenkaan onnistumatta. Liiton puolelta neuvottelutie on yhä auki korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen.

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen 050-534 24 85


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.