Uutiset / 04.11.2010

Sanoma Newsiltä uudet freelance-sopimukset

Sopimuksen sanamuodot ovat muuttuneet keväällä 2009 tarjotuista sopimuksista.

Maksuaikaehto on lyhentynyt alan käytäntöä vastaavaan 14 päivään.

Tekijänoikeusehto on edelleen hyvin laaja. Sopimusten perusteella jää avoimeksi, korvataanko laajemmat oikeudet korkeammilla palkkioilla.

Vastuuehto on aikaisempaa kohtuullisempi. Freelancer vastaa, jos on rikkonut velvoitteitaan tahallisesti tai huolimattomalla menettelyllä. Liiton mielestä freelancer ei kuitenkaan jatkossakaan voi joutua vastuuseen vain lievällä huolimattomuudella aiheutetusta vahingosta.

Liitto on keväästä asti kerännyt valtakirjoja neuvotteluiden käymiseksi Sanoma Newsin kanssa. Valtakirjan on tähän mennessä antanut noin 300 freetä.

Valtakirjan voi edelleen antaa oheisen linkin kautta:  

 
Petri Savolainen
edunvalvontajohtaja

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.