Uutiset / 23.03.2011

Sanoma Newsiltä massapostia freelancereille

Sanoma News alkaa massalähettää uusia sopimusmalleja niille freelancereille, joiden kanssa se ei ole vielä neuvotellut uudesta sopimuksesta. Tähän mennessä sopimuksia on tehty muutamia kymmeniä viime syksystä alkaen.

Freelancereilta saatujen kommenttien mukaan sopimuksia on ennen pian alkavaa massaopostitusta tarjottu Sanomien kannalta avainfreelancereille, stategisesti tärkeille avustajille. Useammalle sadalle Sanoma-freelle sopimuksia ei ole vielä tarjottu.

Neuvotteluja avainfreelancereiden kanssa on käyty pelisäännöillä, joita liitto on peräänkuuluttanut.

- Tähän asti on käyty aitoa neuvottelua ja sopimuksia on räätälöity freelancereiden tarpeiden mukaan. Nyt näyttää siltä, että loppujen freelancereiden kanssa halutaan tehdä vakiomuotoinen sopimus, jota lehti yksipuolisesti tarjoaa. Toivottavaa on, ettei neuvotteluista mennä saneluun, vaan neuvotteluhalukkuus jatkuu, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Jo käydyissä sopimusneuvotteluissa freelancereiden on esimerkiksi ollut mahdollista rajata Sanoma Newsin käyttöä vain yhden lehden brändin laajuiseen käyttöön. Freelancerin omia käyttötarpeita on niin ikään voitu ottaa mukaan sopimukseen. Lisäkorvaus laajemmista tekijänoikeuksista on myös ollut laajalti keskustelussa. Ainoastaan vastuulauseketta Sanoma News ei ole ollut valmis muuttamaan.

Liiton saaman ennakkotiedon mukaan Sanoma News tulee lähestymään freelancereita sopimuslomakkeella, jonka lisäksi postissa on sopimukseen liittyvä kysymys-vastauspatteristo. Liitto on pyytänyt saada tämän aineiston käyttöönsä ennen postitusta. Pyyntöön ei ole vielä vastattu.

- Korostamme edelleen neuvotteluja. Määräpäivään mennessä vakiomallisen sopimuksen allekirjoittaminen, mahdollisesti töiden jatkumisen uhalla ei ole aitoa ja tasavertaista neuvottelua. Tarjottua sopimusta freelancereiden ei myöskään kannata allekirjoittaa suin päin, vaan lukea se tarkkaan, harkita ja luetuttaa se myös asiantuntijalla. Liiton juristit ovat käytettävissä, päättää Savolainen.

Liitto informoi laajemmin uusista sopimuksista, kun lisätietoa on saatavilla.

Lue liiton sopimushuomioista aikaisemmasta infosta.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.