Uusimmat

Puhutaan ja kysellään palkitsemisesta

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on kesän aikana tiedustellut jäsenyrityksiltään näiden näkemyksiä työehtosopimuspolitiikasta ja palkkausjärjestelmistä. Myös viestintäalan yritykset ovat saaneet kyselyn, sillä Viestinnän Keskusliitto VKL kuuluu EK:oon.

Viestintäalan työntekijäliitot SJL ja TEAM keräävät nyt myös henkilöstön edustajien mielipiteistä samoista aiheista. Lehdistön ja kustannustoimittajien pääluottamusmiehille on lähetetty sähköinen kysely, jossa kysellään arviota työpaikan palkitsemiskäytännöistä ja niiden onnistumisesta.

Tulokset julkistetaan ja niitä vertaillaan ti 27.9. yhteisessä koulutustilaisuudessa ”Puhutaan palkitsemisesta”.

Lisätietoa koulutustilaisuudesta löytyy VKL:n sivuilta www.vkl.fi. Koulutukseen osallistumisesta on sovittava työnantajan kanssa.

 
Tytti Oras