Uutiset / 15.08.2011

Puhutaan ja kysellään palkitsemisesta

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on kesän aikana tiedustellut jäsenyrityksiltään näiden näkemyksiä työehtosopimuspolitiikasta ja palkkausjärjestelmistä. Myös viestintäalan yritykset ovat saaneet kyselyn, sillä Viestinnän Keskusliitto VKL kuuluu EK:oon.

Viestintäalan työntekijäliitot SJL ja TEAM keräävät nyt myös henkilöstön edustajien mielipiteistä samoista aiheista. Lehdistön ja kustannustoimittajien pääluottamusmiehille on lähetetty sähköinen kysely, jossa kysellään arviota työpaikan palkitsemiskäytännöistä ja niiden onnistumisesta.

Tulokset julkistetaan ja niitä vertaillaan ti 27.9. yhteisessä koulutustilaisuudessa ”Puhutaan palkitsemisesta”.

Lisätietoa koulutustilaisuudesta löytyy VKL:n sivuilta www.vkl.fi. Koulutukseen osallistumisesta on sovittava työnantajan kanssa.

 
Tytti Oras

 
 
 

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.