Uusimmat

Pressens kollektivavtalsrunda: överenskommelse om god journalistisk sed, lönerna fortsättningsvis ouppklarade

Förbudet mot textreklam och punkten om god journalistisk sed ser ut att stanna kvar i kollektivavtalet för pressens journalister.

 

 Dessa försvagningar som Journalistförbundet kraftfullt satte sig emot har avlägsnats från förhandlingarna i arbetsgruppsbehandlingen. Ärendet hann väcka stor allmänn uppmärksamhet.

Även Mediernas Centralförbunds krav om avlägsnande av vårdhänvisningsrekommendationen lämnades i samförstånd så som den varit. Däremot har MC meddelat att de kommer att driva kraven om förkortning av semstern och avlägsnande av tilläggsledigheter så länge som förhandlingarna räcker.

Journalistförbundets och MC:s stora delegationer kommer följande gång att träffas onsdagen den 24 april, då arbetsgivarförbundet, som erbjudit nollinje, svarar på journalisternas löneförhöjningsframställning. Delegationerna träffas på nytt redan fredag den 26 april.

Förhandlingarnas mest hektiska fas har börjat, eftersom det bara är en och en halv vecka kvar att få till stånd en överenskommelse. Journalistförbundets fullmäktige förutsätter att den får ett klart förhandlingsresultat till sitt sammanträde den 3 maj.