Uutiset / 04.06.2012

Pidä liiton vakuutuskortti mukana kesämatkoilla!

Journalistiliitto on ottanut jäsenilleen Turvasta jäsenvakuutuksen, joka sisältää myös matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille.

Liittoon kuuluvat ovat saaneet jäsenpostituksen mukana Turvan matkavakuutuskortin, joka kannattaa pitää mukana kesän matkoilla. Jos kortti puuttuu, uuden saa tarvittaessa uuden liitosta.

Journalistiliiton jäsenvakuutuksessa ovat vakuutettuna myös mukana matkustavat alle 18-vuotiaat omat ja samassa taloudessa asuvat lapset.

Vakuutus ei ole voimassa ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Ylimeneville matkapäiville voi ottaa Turvasta määräaikaisen matkustajavakuutuksen.

 

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Vakuutus korvaa matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai sattuneen tapaturman aiheuttamia hoitokuluja. Näitä ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, tutkimuskulut ja lääkärin määräämät lääkkeet.

Ennen matkan alkua ollut sairaus ei ole vakuutusehtojen tarkoittama matkasairaus.

 

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen tai matkalta myöhästyminen

Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen kuluja, mikäli se johtuu äkillisestä sairaudesta tai tapaturmasta. Matkan peruuntuminen tarkoittaa sitä, että matkalle lähtö estyy. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan jo alkaneen matkan muuttumista.

Matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä korvataan kuluja, joista matkan järjestäjä ei lain tai matkaehtojen mukaan ole vastuussa. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi matka- tai majoituskulut.

 Matkalta myöhästyminen tarkoittaa sitä, että matkustaja ei ehdi lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikkaan tai etukäteen hankitun jatkoyhteyden alkamispaikkaan vakuutusehdoissa mainituista syistä johtuen. Vakuutetun tulee lähteä matkalle riittävän ajoissa vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen.

Myöhästymisen vuoksi korvataan tarpeelliset ylimääräiset matka- ja majoituskulut, jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän, ja joita matkanjärjestäjä ei korvaa.

 

Matkatavarat on vakuutettava erikseen

Jäsenvakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta, joten matkatavarat on vakuutettava erikseen, elleivät ne jo sisälly kotivakuutukseen.

 

Toimintaohje sairauden ja tapaturman varalta:

Ota Turvan matkavakuutuskortti mukaan matkalle ja esitä se hoitolaitokselle. Näin hoitava laitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus ja että hoidoille löytyy maksaja.

Matkavakuutuskortti ei kuitenkaan ole maksukortti, joten on hyvä varautua siihen, että kulut joutuu maksamaan ensin itse ja hakemaan korvausta myöhemmin vakuutusyhtiöstä.

Jos joudut itse maksamaan hoitokulut, säilytä kuitit ja lähetä ne vahinkoilmoituksen mukana Turvaan.

 

SOS auttaa

SOS on pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden omistama kansainvälinen ”hälytyskeskus”. SOS:issa on ympärivuorokautinen päivystys ja siellä tunnetaan myös Journalistiliiton vakuutus. SOS:iin voi ottaa yhteyttä myös muissa kuin hätätapauksissa. He voivat esimerkiksi neuvoa lähimmän luotettavan lääkäriaseman sijainnin.

Puhelusi yhdistyy suomenkieliselle asiantuntijalle. SOS ryhtyy selvittämään tapausta ja pyytää tarvittaessa avuksi SOS:n yhteyslääkärin. Ohjeita saatetaan antaa myös sairastuneen matkakumppanille. SOS keskustelee tarvittaessa hoitavan lääkärin kanssa ja välittää potilaan hoidon kannalta tärkeät tiedot hoitolaitokselle.

Jos hoitolaitos ei hyväksy matkavakuutuskorttia eikä suostu lähettämään laskua Turvaan, hoitolaitosta voi pyytää soittamaan SOS:iin.


Lisätietoja jäsenvakuutuksesta

Vakuutusehdot ja korvauksenhakuohjeet löytyvät Turvan tekemiltä palvelusivuilta www.turva.fi/journalistiliitto. Tutustu vakuutusehtoihin ja vakuutuksessa oleviin rajoituksiin ennen matkalle lähtöä.

Lisätietoja vakuutuksesta saa Turvan toimipaikoista, asiamiehiltä tai palvelunumerosta 010 19 5110. Toimipaikkojen yhteystiedot ja lisätietoja Turvasta löydät osoitteesta www.turva.fi. Asiakaspalvelun sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@turva.fi.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.