Uutiset / 21.11.2011

Pätkätyön huoneentaulu: pelisääntökampanja toimituksiin

Uuden pätkätyökampanjan taustalla on määräaikaisten ja tarvittaessa töihin tulevien heikko asema alan työpaikoilla. Sen parantamiseksi Journalistiliiton pätkätyövaliokunta on ideoinut Pätkätyön huoneentaulun, johon kootuista pelisäännöistä toimitusosastot ja luottamusmiehet halutaan neuvottelemaan työnantajien kanssa.

"Huoneentauluun kirjataan, miten määräaikaisia ja tarvittaessa töihin tulevia kohdellaan juuri kyseisessä työpaikassa. Kun olosuhteet ja työn teettämisen piirteet vaihtelevat, voi Pätkätyön huoneentaulukin olla jokaisella työpaikalla hieman erilainen. Sopimalla näin asioista työpaikka saa kilpailuvaltin; me tarjoamme säälliset oltavat", lakimies Valtteri Aaltonen sanoo.

 

Huoneentaulua tehtäessä toimitusosastot keräävät pätkätyötä tekeviltä tietoa näiden ongelmista. Keskiössä ovat luottamusmiehet, joiden odotetaan kääntyvän työpaikkansa määräaikaisten ja ttt-läisten puoleen kuunnellakseen näiden toiveita.

Huoneentauluun kerätään lisäksi pätkätyöläisille oleelliset asiat laista ja työehtosopimuksesta. Toimituksessa esille asetettuna taulu muistuttaa sekä esimiehiä että pätkätyöläisiä kyseisten työntekomuotojen perusasioista. Yksittäisen työntekijän voi myös olla ongelmatilanteissa helpompi vedota paikan päällä sovittuun huoneentauluun kuin lakiin ja työehtosopimukseen.

Huoneentaulun avulla pätkätyötä tekevät voivat myös tulla helpommin mukaan osastojen toimintaan sekä luottamusmiesten taustaryhmäksi neuvotteluissa.

 

Määräaikaisten ja ttt-laisten ongelmatilanteissa on havaittu, etteivät nämä välttämättä tiedä lakiin ja sopimuksiin kirjatuista oikeuksistaan tai eivät aina uskalla pitää niistä kiinni.

Myös esimiesten vastaavat tiedot ovat paikoin puutteelliset, minkä lisäksi oikeuksia poljetaan myös tahallaan: yleisimpiä rikkomuksia on ylityökorvausten maksamatta jättäminen ja lomaoikeuden epääminen. Samoin työntekijöitä hyppyytetään esimerkiksi työsopimuksen uusimisessa viime tinkaan jätettävillä ratkaisuilla.

 

Journalistiliitto on tuottanut luottamusmiesten ja toimitusosastojen avuksi kuvitteellisen mallihuoneentaulun, jota voi käyttää oman neuvotteluesityksen laatimisessa. Malli perustuu liiton pätkätyövaliokunnan useilta työpaikoilta keräämään aineistoon. Lisäksi neuvotteluihin on laadittu pääluottamusmiesten toivomuksesta vankka tausta-aineisto.

"On toki mahdollista, ettei työnantaja suostu neuvottelemaan huoneentaulusta. Silloinkaan mikään ei estä osastoja tiedottamasta pätkätyötä tekeville heidän oikeuksistaan. Esimerkiksi tätä tarkoitusta ajavat infotilaisuudet ovat olleet suosittuja", Valtteri Aaltonen kertoo.

 

LISÄTIETOA:

Journalistiliitossa Pätkätyön huoneentaulua ja pätkätyötä koskevissa asioissa saa laki- ja työehtoneuvonnan päivystyspuhelimesta 044 - 7555 000 arkisin kello 13-16 tai lakimies Valtteri Aaltoselta, puhelin 050 - 525 8252

 

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.