Uusimmat

Palkankorotuksia MTV:ssä ja Subtv:ssä

Lokakuun alusta MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen piirissä olevat saavat vähintään 60 euron palkankorotuksen.

Palkkoja korotetaan 1.10.2012 lukien 0,8 prosentilla, kuitenkin vähintään 30 eurolla.

Lisäksi samaan aikaan tehdään palkkausjärjestelmäuudistus, jossa taulukkopalkkoja korotetaan 30 lisäeurolla.

Yhteenlaskettuna kunkin ohjelmatyöntekijän saama palkankorotus on vähintään 60 euroa.

MTV Oy:n ja Subtv Oy.n työehtosopimus on voimassa 28.2.2013 asti. Neuvottelut uudesta sopimuksesta aloitetaan heti vuodenvaihteen jälkeen.