Uusimmat

Outi Popp vs. OutsaPopTrashion -nimikiista ratkaistu

Patentti- ja rekisterihallitus on kumonnut OutsaPopTrashin-tavaramerkin rekisteröinnin, joka muistutti liikaa Outi Poppin Outsa-taiteilijanimeä.

Tiedotimme kaksi ja puoli vuotta sitten erikoisesta nimiriidasta, jonka osapuolina olivat toimittaja Outi Popp ja bloggaaja Outi Pyy. Patentti- ja rekisterihallitus on nyt ratkaissut tapauksen kumoamalla Outi Pyyn tavaramerkin OutsaPopTrashion rekisteröinnin. OutsaPopTrashion muistutti liikaa Outi Poppin (oik. Ahola) jo vuosikymmeniä käyttämää Outsa Popp -taiteilijanimeä.

Outi Poppin tiedote tapauksesta:

”Tavaramerkkilain 14§ 1 momentin 4 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä jos se muodostuu tai sisältää jotain, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen toisen nimestä”, PRH linjaa perusteluissaan. PRH katsoo, että vaikka ”tavaramerkissä OutsaPop on kirjoitettu yhteen ja yhdellä p-kirjaimella, on se foneettisesti lähes identtinen taiteilijanimen Outsa Popp kanssa ja näin ollen omiaan antamaan käsityksen toisen nimestä.”

Olen tyytyväinen PRH:n päätökseen. On oikeus ja kohtuus, ettei kuka tahansa voi hyödyntää toisen nimeä rekisteröimällä sen pienin kosmeettisin muutoksin itselleen.  Lähes sata media-alan toimijaa ja taiteilijaa, heidän joukossaan mm. Rosa Liksom, Kauko Röyhkä, Pelle Miljoona ja Tuomari Nurmio, otti lausunnoissaan saman kannan kuin minkä Patentti- ja rekisterihallitus nyt linjasi. Uskonkin, että tämä päätös suojelee myös muita taiteilijoita ja toimijoita brändin haittaamiselta."