Uutiset / 23.05.2019

Opiskelijoiden jäsenmaksua selvitetään, suuruus tärkein syy erota liitosta

Journalistiliitto selvittää opiskelijajäsenmaksun perusteiden yksinkertaistamista. Tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden jäsenmaksujen maksamista sekä vähentää opiskelijajäsenten eroja. Selvitykseen kuuluu myös opiskelijoiden jäsenmaksujen alentamismahdollisuuden pohtiminen. Asiasta tuodaan esitys syysvaltuustolle. Selvityksen tekemistä esitti Journalistiliiton kevätvaltuustossa Helsingin Seudun Journalistit (HSJ). Journalistiliiton jäsenmaksu on niin ikään valtuustossa esitellyn, juuri valmistuneen selvityksen mukaan liitosta eroaville opiskelijajäsenille liian korkea ja liian hankala. Selvityksen toteutti liiton opiskelijatoiminnasta vastaava Martta Kallionpää. Liian korkean jäsenmaksun mainitsi eron syyksi 47 prosenttia kyselyyn vastanneista. Kyselyn avovastauksissa toistuu myös maksamisen ja maksun suuruuden laskemisen hankaluus. 34 prosenttia liitosta lähteneistä opiskelijoista ei kokenut liiton palveluja hyödyllisiksi ja 19 prosentin mielestä ammattiliittoon kuuluminen ei tuntunut ajankohtaiselta. Kyselyn avovastauksissa nousi esiin myös kilpaileviin liittoihin, kuten viestinnän alan Viesti ry:hyn liittyminen. Liittoon liittyy vuosittain 200 opiskelijajäsentä ja liitosta lähtee reilu sata. Liitossa 0n 810 opiskelijajäsentä. Selvityksestä kävi ilmi myös, että opiskelijat tavoitetaan jopa liian aikaisin näiden opintojen aikana. 81 prosenttia eronneista oli liittynyt ensimmäisen  opiskeluvuoden aikana, 49 prosenttia erosi toisen tai kolmannen vuoden aikana. Suunta opinnoissa ja työelämässä on usein opintojaan aloittaville opiskelijoille epäselvä. Journalistiliiton opiskelijatoiminnan määrä ja laatu eivät juurikaan keränneet kritiikkiä Kallionpään selvityksessä.

Katso myös

Kaikki uutiset

Kansan Uutiset tuli ainoana tapaamiseen freelancerien työn ehdoista

Tapaamisessa keskusteltiin mahdollisuudesta aloittaa neuvottelut freelancerien palkkioista ja työn ehdoista. Keskusteluita päätettiin jatkaa elokuussa Kansan Uutisten toimistolla.

Lehdistönvapaus rapautuu myös Euroopassa

Euroopan kansalaisvapauksien liitto Liberties varoittaa uudessa raportissaan autoritaarisuuden noususta ja demokratian heikkenemisestä Euroopassa. Näiden trendien seurauksena median vapaus EU:ssa on uhattuna. Erityisen uhanalaisia ovat yleisradioyhtiöt.

Liiton neuvottelemia palkan- ja palkkionkorotuksia Yleisradiossa 1.6.

Yleisradion työehtosopimus ja Yhtyneet-sopimus nostavat työntekijöiden palkkoja ja palkkioita.