Uutiset / 04.05.2011

Normaalikorotukset ja paljon tekstimuutoksia

Lehdistön uusi kaksivuotinen työehtosopimus sisältää poikkeuksellisen paljon tekstimuutoksia, joilla on myös ilmeisiä kustannusvaikutuksia.

Korotukset noudattelevat kuluvan vuoden osalta yleistä linjaa.  Kahden vuoden sopimuskaudella palkat nousevat noin viidellä prosentilla.

Toukokuun alusta voimaan tuleva yleiskorotus on suuruudeltaan 1,5 prosenttia. Työnantajapuolen ehdottomasti sopimukseen edellyttämä paikallinen korotuserä tulee voimaan 1.1.2012. Se on neuvoteltava yrityksissä lokakuun loppuun mennessä. Erän suuruus on vähintään 1,5 prosenttia syyskuun palkkasummasta, mikäli erän käytöstä pystytään paikallisesti sopimaan. Jos ei pystytä, suuruus on 1,1 prosenttia.

Paikallisen erän ns. perälautaa täsmennettiin Journalistiliiton tavoitteiden suuntaan. Luottamusmiehen tiedonsaantioikeutta parannettiin sikäli, että hänellä on oltava neuvottelua varten käytössään riittävät tiedot mm. palkkauksesta, tehtävänkuvista sekä työsuhteiden kestosta.

Samanaikaisesti paikallisen erän kanssa tulee voimaan vähimmäis- ja harjoittelijapalkkojen 1,1 prosentin taulukkokorotus ja koko sopimuskauden ainoa vuorolisien korotus 5,2 prosentilla.

Sopimuskauden kolmas korotus tulee voimaan 1.5.2012. Se on suuruudeltaan 2,2 %.
Tärkeä – myös kustannusvaikutuksiltaan – tekstimuutos koskee sijaisuuskorvausta. Jatkossa se maksetaan kakkos- ja kolmostason välisestä sijaistuksesta jo ensimmäisestä päivästä lähtien.

Tarvittaessa töihin tulevien, lyhytaikaisia työsuhteita tekevien journalistien lomakorvaus paranee.

Rahallisesti pienehkö, mutta periaatteellisesti tärkeä pitkäaikainen kiista ns. jäsenmaksujen perintäpalkkiosta siirtyy vihdoin historiaan. Aikaisemmin työnantajaliitolle on tilitetty kaksi prosenttia jäsenmaksutulosta palkkiona siitä, että työnantaja toimittaa jäsenmaksuperinnän. Perintäpalkkiot ovat olleet viestintäalan erikoisuus, sillä muilla aloilla niitä ei ole peritty.

Lehdistön sopimukseenkin saadaan vihdoin 6 päivän palkallinen isyysvapaa.
Sairausajan palkkaan tulee muutoksia, joista osa lasketaan edullisiksi, osa aiempaan nähden heikennyksiksi.

Lyhyen tilapäisen vapaan määräyksiä täsmennetään niin, että mm. 50- ja 60-vuotissyntymäpäivä, avioliiton vihkimispäivä ja lähiomaisen hautajaispäivä kohtuullisine matka-aikoineen mainitaan erikseen. Aiemmin näitä pidettiin lehdistössä ns. hyvänä työnantajakäytäntönä.

Luottamusmiesten tiedonsaantioikeudet paranevat ja luottamusmiespalkkioita korotetaan. Myös työsuojeluvaltuutetun kuukausipalkkiot nousevat.
Koko päätöspöytäkirja on luettavissa näiden sivujen Pressitessi-osiossa (edellyttää kirjautumista).

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.