Uutiset / 04.05.2011

Normaalikorotukset ja paljon tekstimuutoksia

Lehdistön uusi kaksivuotinen työehtosopimus sisältää poikkeuksellisen paljon tekstimuutoksia, joilla on myös ilmeisiä kustannusvaikutuksia.

Korotukset noudattelevat kuluvan vuoden osalta yleistä linjaa.  Kahden vuoden sopimuskaudella palkat nousevat noin viidellä prosentilla.

Toukokuun alusta voimaan tuleva yleiskorotus on suuruudeltaan 1,5 prosenttia. Työnantajapuolen ehdottomasti sopimukseen edellyttämä paikallinen korotuserä tulee voimaan 1.1.2012. Se on neuvoteltava yrityksissä lokakuun loppuun mennessä. Erän suuruus on vähintään 1,5 prosenttia syyskuun palkkasummasta, mikäli erän käytöstä pystytään paikallisesti sopimaan. Jos ei pystytä, suuruus on 1,1 prosenttia.

Paikallisen erän ns. perälautaa täsmennettiin Journalistiliiton tavoitteiden suuntaan. Luottamusmiehen tiedonsaantioikeutta parannettiin sikäli, että hänellä on oltava neuvottelua varten käytössään riittävät tiedot mm. palkkauksesta, tehtävänkuvista sekä työsuhteiden kestosta.

Samanaikaisesti paikallisen erän kanssa tulee voimaan vähimmäis- ja harjoittelijapalkkojen 1,1 prosentin taulukkokorotus ja koko sopimuskauden ainoa vuorolisien korotus 5,2 prosentilla.

Sopimuskauden kolmas korotus tulee voimaan 1.5.2012. Se on suuruudeltaan 2,2 %.
Tärkeä – myös kustannusvaikutuksiltaan – tekstimuutos koskee sijaisuuskorvausta. Jatkossa se maksetaan kakkos- ja kolmostason välisestä sijaistuksesta jo ensimmäisestä päivästä lähtien.

Tarvittaessa töihin tulevien, lyhytaikaisia työsuhteita tekevien journalistien lomakorvaus paranee.

Rahallisesti pienehkö, mutta periaatteellisesti tärkeä pitkäaikainen kiista ns. jäsenmaksujen perintäpalkkiosta siirtyy vihdoin historiaan. Aikaisemmin työnantajaliitolle on tilitetty kaksi prosenttia jäsenmaksutulosta palkkiona siitä, että työnantaja toimittaa jäsenmaksuperinnän. Perintäpalkkiot ovat olleet viestintäalan erikoisuus, sillä muilla aloilla niitä ei ole peritty.

Lehdistön sopimukseenkin saadaan vihdoin 6 päivän palkallinen isyysvapaa.
Sairausajan palkkaan tulee muutoksia, joista osa lasketaan edullisiksi, osa aiempaan nähden heikennyksiksi.

Lyhyen tilapäisen vapaan määräyksiä täsmennetään niin, että mm. 50- ja 60-vuotissyntymäpäivä, avioliiton vihkimispäivä ja lähiomaisen hautajaispäivä kohtuullisine matka-aikoineen mainitaan erikseen. Aiemmin näitä pidettiin lehdistössä ns. hyvänä työnantajakäytäntönä.

Luottamusmiesten tiedonsaantioikeudet paranevat ja luottamusmiespalkkioita korotetaan. Myös työsuojeluvaltuutetun kuukausipalkkiot nousevat.
Koko päätöspöytäkirja on luettavissa näiden sivujen Pressitessi-osiossa (edellyttää kirjautumista).

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.