Uutiset / 10.03.2010

Nieminen: Media-alan koulutuskupla pullistuu

Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Niemisen kirjoitus Suomen Kuvalehden Eri mieltä! -palstalla:

Journalismi ja koko viestintäala ovat murroksessa, joka saa koko ajan uusia sävyjä. Sosiaalinen media, tosi-tv, Facebook, Twitter ja blogit haastavat ja muuttavat sekä printtimediaa että sähköistä viestintää. Ei siis ihme, että tuhannet nuoret pyrkivät vuodesta toiseen ammattiin, joka on jännittävä, kiehtova ja julkinen. Moni myös haluaa tätä kautta parantaa maailmaa ”journalistin diplomilla”.

Joka vuosi yhteensä 2 500 opiskelijaa aloittaa viestinnän opinnot toisella asteella, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa.

Myös kymmenissä kansanopistoissa ja ties millä kursseilla voi opiskella journalistin tehtäviin. Mediayritykset tarvitsevat myös muiden alojen asiantuntijoita journalistisiin tehtäviin. Alalle on päteviä tulijoita, mutta alalla ei ole töitä.

Viime vuonna jopa 60:ssä alan yrityksessä on käyty säästö- ja yt-neuvotteluja. Toimituksista on irtisanottu tai ”ohjattu” ennenaikaiselle eläkkeelle noin 200 henkilöä. Se ei ole paperitehtaisiin verrattuna paljon, mutta pientoimitusvaltaisessa mediassa se on iso luku. Määräaikaisia sopimuksia ei uusita ja freelancereiden työtilanne on heikentynyt.

Ammattikorkeakouluissa medianomikoulutuksen aloituspaikkoja on nykyään noin 750 vuodessa. Suuntautumisvaihtoehtoja on monia: av-viestintä, multimedia, tuottaminen, graafinen suunnittelu, valokuvaus, verkkoviestintä, viestintäkasvatus ja journalismi. Perinteisten media-alan tehtävien lisäksi osa medianomeista hakee leipänsä yritysten ja julkisen sektorin työpaikkojen verkkosivujen tekijöinä, graafisina suunnittelijoina tai vastaavina. Mutta vain osa.

Tilastokeskuksen uusimpien lukujen mukaan medianomin tutkinnon vuosina 2003-2007 suorittaneista noin 10 prosenttia on työttömänä. Kolmesta ammattikorkeakoulusta valmistuneista työttömiä oli runsas 15 prosenttia. Iso osuus jatkaa opiskelua tai tekee osa-aikatyötä ja opiskelee.

Ylimitoitettu viestinnän koulutus aiheuttaa työmarkkinahäiriöitä. Näin erityisesti harjoittelupuolella. Harjoittelu on pakollista, osa koulutusta. Erityisesti ammattikorkeakoulujen opiskelijoita käytetään useilla työpaikoilla jatkuvasti ilmaistyövoimana.

Tällöin alalle jo valmistuneiden ja myös kokeneiden ammattilaisten työt ovat vaarassa. Media-alalla ei tarvitse miettiä töiden siirtämistä Kiinaan, Kiina on jo täällä. Ilmaista halvempaa työvoimaa ei ole.

Viestinnän koulutusmääriä on radikaalisti vähennettävä. Valtioneuvosto lähtikin vuonna 2007 kehittämissuunnitelmassaan siitä, että peruskoulutuksen puolella viestintäkoulutus puolitettaisiin vuoteen 2012 mennessä. Ammattikorkeakouluissa tavoitteena on noin 40 prosentin vähennys, yliopistokoulutus pysyisi suunnilleen ennallaan. Hieno tavoite, mutta päätöksiä ei ole vieläkään tehty, niiden aika on nyt.

Vaikka supistuspäätöksiä tehtäisiin nyt, niiden vaikutukset työvoiman tarjonnassa näkyvät vasta vuosien päässä. Tällainen koulutuksen mitoitus on kerta kaikkiaan pähkähullua. Tavoitteisiin pääseminen ei onnistu millään, ellei tämän kevään tulosneuvotteluissa opetusministeriön ja oppilaitosten kesken synny radikaaleja supistuspäätöksiä. Hämmentävää on se, että suurta vastarintaa koulutuksen supistamispäätöksille on tullut opetusministeriön virkakunnalta eikä suinkaan ministereiltä.

Olisiko jo aika tunnustaa tosiasiat? Pysyvää tai edes pätkittäistä työtä ei nykyisille opiskelijamäärille millään löydy.

Teksti Arto Nieminen
Kirjoittaja on Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.