Uusimmat

Nieminen innovaatiotuesta: ”Sisällötkin kaipaavat innovaatioita”

SJL:n puheenjohtaja Arto Nieminen pitää myönteisenä sitä, innovaatiotuki antaa pienille toimijoille mahdollisuuden kehittää digitaalisen median palveluita. SJL:n tavoitteita tukee sekin, että 30 miljoonan tukipotti voi auttaa paitsi mediatekniikan, myös sisältöpuolen kehittäjiä.

30 miljoonan innovaatiotuki, josta hallitus päätti viime keväänä, osoitetaan suomalaisyleisölle suunnattujen digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö luonnehtii tukea väliaikaiseksi siirtymäajan avustukseksi, jonka tavoitteena on, että media voisi entistä vahvempana siirtyä uuteen digiaikakauteen. Ensimmäiset 20 miljoonaa jaetaan ensi vuonna ja loput vuonna 2016.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru esitteli tiistaina 7.10. tukilinjauksia media-alan toimijoille. Kiuru painotti, etteivät tuen kohteena ole vain sisällöt vaan ajatuksena on löytää uusia palvelukonsepteja, joilla voidaan löytää uusia ansaintamalleja.

Journalistiliitto oli ajamassa tätä mediatukea alkuperäisenä ajatuksenaan suora tuki pelkästään sisältöjen tekemiseen. Näin ollen hallituksen päätös ei täysin vastaa SJL:n tavoitteita.

”Innovaatio-käsite on hiukan epäselvä, mutta syntynyt tukipäätös on tyhjää parempi”, sanoo SJL:n puheenjohtaja Arto Nieminen.

”Journalistiliitolle päätöksessä on tärkeää ja myönteistä, että tuki voi hyödyttää myös sisältöjen tekemistä; ettei koko potti valu pelkkiin tietokoneohjelmiin. Sisällötkin kaipaavat innovaatioita”, Nieminen sanoo. Ministeriön tiedotteen mukaan tarkoitus ei ole rajoittaa tuen käyttöä vain tietyntyyppiselle medialle tai tiettyyn teknologiseen ratkaisuun. Ehtona on vain, että hankkeet toteutuvat digitaalisessa ympäristössä.

Nieminen pitää tärkeänä myös sitä, että media-alan pienetkin toimijat voivat saada tukea. Innovaatiopotin ensimmäiset 20 miljoonaa jaetaan osittain avoimen innovaatiokilpailun kautta ja osin innovaatiorahoituskeskus Tekesin kautta. Kilpailun kautta jaettavan rahan lisäksi hankkeille ei ole pakko etsiä muuta rahoitusta, kun taas Tekesin tuet edellyttävät omarahoitusosuutta.

”Toivottavasti pienetkin toimijat saadaan mukaan luomaan niitä innovaatioita, koska uuden journalismin siemen on yhtä paljon heissä kuin isojen yritysten suurissa suunnitelmissa”, Nieminen sanoo.

Kilpailun tarkka aikataulu ei vielä tiistaina ollut selvillä. Se halutaan käynnistää vielä tämän vuoden puolella, jotta tukien jakaminen alkaisi heti ensi vuoden alusta.

Lue lisää Journalistin verkkosivuilta.