Uutiset / 17.11.2011

Nieminen: freelancereiden tekijänoikeustilanne kurjin

Paavo Arhinmäki ilmoitti torstaina 16. marraskuuta Tekijänoikeusfoorumin tilaisuudessa, ettei työsuhteeseen perustuvan tekijänoikeuden ottaminen lakiin  tule etenemään hänenkään ministerikaudellaan. Jo edellinen kulttuuriministeri Stefan Wallin oli tehnyt samansuuntaisen ratkaisun.

Arto Nieminen sanoo, että luovan työn tekijöiden näkökulmasta molemmat ministerit ovat toimineet oikeudenmukaisesti.

Journalistiliitto näki opetusministeriön työryhmän kahden vuoden takaisen esityksen työsuhdetekijänoikeuksista uhkana sananvapaudelle ja sopimisoikeudelle. Esityksen toteutuessa olisivat muutamat suuret mediatalot yksin päättäneet siitä, miten suurinta osaa Suomessa julkaistusta tekstistä, kuvista ja audiovisuaalisesta aineistosta olisi käytetty.

”Arhinmäen näkemys pienen ihmisen tarvitsemasta suojasta suuria korporaatioita ja mediataloja vastaan on sama, jota tekijäjärjestötkin ovat painottaneet”, sanoo Nieminen. "Kuitenkin on hyvä muistaa, etteivät suurimmat tekijöiden ja heidän teostensa suojaan liittyvät ongelmat liity työsuhteiseen työhön."

”Toimitusalan freelancereista ja alihankkijoista aivan liian monelle teoksia koskevan kaupankäynnin tavat ovat yhtä kuin vahvemman sanelua ja jopa suoranaista pakottamista epäoikeudenmukaisiin sopimuksiin. Näillä tekijöillä ei ole oikeudenmukaisen sopimisen turvaa, lainsäädännön suojasta puhumattakaan”, Nieminen huomauttaa.

Paavo Arhinmäki esittää perustettavaksi tekijänoikeusalojen ammattilaisten neuvottelukunnan, joka toimisi ministeriön neuvoa-antavana elimenä. Lisäksi Arhinmäki haluaa vuosittain järjestettäväksi tekijänoikeusasioita käsittelevän foorumin.

Arto Nieminen sanoo, että liitto suhtautuu kaikkiin tekijänoikeuksia edistäviin aloitteisiin avoimesti, kunhan näin ei synny päällekkäisyyksiä jo olemassa olevien organisaatioiden ja foorumien kanssa.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.