Uutiset / 17.11.2011

Nieminen: freelancereiden tekijänoikeustilanne kurjin

Paavo Arhinmäki ilmoitti torstaina 16. marraskuuta Tekijänoikeusfoorumin tilaisuudessa, ettei työsuhteeseen perustuvan tekijänoikeuden ottaminen lakiin  tule etenemään hänenkään ministerikaudellaan. Jo edellinen kulttuuriministeri Stefan Wallin oli tehnyt samansuuntaisen ratkaisun.

Arto Nieminen sanoo, että luovan työn tekijöiden näkökulmasta molemmat ministerit ovat toimineet oikeudenmukaisesti.

Journalistiliitto näki opetusministeriön työryhmän kahden vuoden takaisen esityksen työsuhdetekijänoikeuksista uhkana sananvapaudelle ja sopimisoikeudelle. Esityksen toteutuessa olisivat muutamat suuret mediatalot yksin päättäneet siitä, miten suurinta osaa Suomessa julkaistusta tekstistä, kuvista ja audiovisuaalisesta aineistosta olisi käytetty.

”Arhinmäen näkemys pienen ihmisen tarvitsemasta suojasta suuria korporaatioita ja mediataloja vastaan on sama, jota tekijäjärjestötkin ovat painottaneet”, sanoo Nieminen. "Kuitenkin on hyvä muistaa, etteivät suurimmat tekijöiden ja heidän teostensa suojaan liittyvät ongelmat liity työsuhteiseen työhön."

”Toimitusalan freelancereista ja alihankkijoista aivan liian monelle teoksia koskevan kaupankäynnin tavat ovat yhtä kuin vahvemman sanelua ja jopa suoranaista pakottamista epäoikeudenmukaisiin sopimuksiin. Näillä tekijöillä ei ole oikeudenmukaisen sopimisen turvaa, lainsäädännön suojasta puhumattakaan”, Nieminen huomauttaa.

Paavo Arhinmäki esittää perustettavaksi tekijänoikeusalojen ammattilaisten neuvottelukunnan, joka toimisi ministeriön neuvoa-antavana elimenä. Lisäksi Arhinmäki haluaa vuosittain järjestettäväksi tekijänoikeusasioita käsittelevän foorumin.

Arto Nieminen sanoo, että liitto suhtautuu kaikkiin tekijänoikeuksia edistäviin aloitteisiin avoimesti, kunhan näin ei synny päällekkäisyyksiä jo olemassa olevien organisaatioiden ja foorumien kanssa.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.