Uutiset / 04.08.2011

Nettikeskustelujen säännöt puhuttavat

Julkisen sanan neuvostossa on pitkään pohdittu yleisön keskustelupalstojen asemaa ja niiden valvontaa. Norjan kaamea joukkomurha on nostanut vihapuheen ja siihen suhtautumisen loppukesän ykkösaiheeksi. Jopa lakimuutoksia on vaadittu.

Verkkouutiset on julkaissut aiheesta laajan juttukokonaisuuden.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen pitää haastattelussa epärealistisena, että netin vihakirjoittelua saataisiin kitkettyä lakimuutoksilla. "Kiina ja jotkut muut maat yrittävät valvoa verkkokeskustelua mutta ei se onnistu kunnolla sielläkään." Sen sijaan hän esittää kansainvälistä julistusta vihakirjoittelun määrittelemiseksi.

JSN on suositellut ennakkomoderointia ja yhä useampi media on siirtynyt tai siirtymässä siihen. Aihe on kuitenkin jakanut päätoimittajia ja jakaa edelleen, mikä käy ilmi Verkkouutisten tekemästä kiertohaastattelusta.

”Helppoa ei ennakkomoderoinnin toteuttaminen ole, ja virheitä sattuu isommillekin toimituksille”, kirjoittaa Tapani Mäkinen blogissaan. ”Materiaalia tulee paljon, ja se on hyvin tasoltaan hyvin vaihtelevaa. Moderointia harjoittavan kyky tulkita viestiä joutuu koko ajan koetukselle. Käytännön vaikeudet eivät kuitenkaan tee tyhjäksi päämäärän tärkeyttä.”

Ennakkomoderointi ei JSN:n verkkokeskusteluprojektin lakiasiantuntijan Johanna Töyrylän mielestä automaattisesti tuo toimitukselle vastuuta kaikkien kirjoitusten sisällöstä. Töyrylä kirjoittaa JSN:n blogissa näin: ”Kun keskustelupalsta ei ole toimituksen käsittelemä yhtenäinen kokonaisuus, jota on tarkoitus julkaista säännöllisesti, kyseessä ei ole lain tarkoittama verkkojulkaisu. Tällöin keskustelupalsta ei kuulu päätoimittajan vastuun piiriin edes silloin, kun palsta on ennakkomoderoitu.”

Keskustelupalsta, jonka moderoinnin tarkoituksena on vain karsia lainvastaiset viestit pois, ei myöskään tutkijatohtori Päivi Tiilikan mielestä ole sama asia kuin yleisönosasto, jossa usein julkaistaan vain pieni osa lähetetyistä kirjoituksista ja otetaan esimerkiksi huomioon aiemmin käsitellyt aiheet tai ajankohtaisuus. ”Lukijatkin ymmärtävät, että verkkokeskustelu ei ole toimituksellista journalistista sisältöä vaan lukijoiden kommenttia”, Tiilikka sanoo.

Journalistin ohjeisiin liite keskustelupalstoista

Viestintäministeri Krista Kiuru on haastanut nettilehdet ja operaattorit tehostamaan itsesääntelyä. ”Alalle tarvitaan suitset, jotka vastaavat muuttuneen yhteiskunnallisen tilanteen asettamiin tarpeisiin.”

Haaste on ollut alalla tiedossa jo pitkään. JSN on laatimassa Journalistin ohjeisiin liitettä, jolla keskustelupalstojen ylläpito voitaisiin luontevasti liittää osaksi journalistista itsesääntelyä. Tehtävä ei ole ollut helppo, koska päätös edellyttää yksimielisyyttä, jota alalla ei ole ollut. Ohjeistuksesta pyritään saamaan päätös syyskuussa.

”…Emme yritä panna kapuloita kenenkään suuhun emmekä rajoittaa kansalaiskeskustelua, vaan mietimme, miten toimitukset voisivat toimia vastuullisesti yleisön palstojen ylläpitäjinä, jotta ne erottuisivat edukseen sosiaalisesta mediasta”, kirjoittaa Uimonen JSN:n blogissa. ”Pidämme tärkeänä myös sitä, että ennakko- ja jälkimoderoituja keskustelupalstoja kohdeltaisiin samalla tavoin.”

”Liitteessä määriteltävä itsesääntely koskisi vain ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavia sisältöjä. Haluaisimme myös korostaa lapsille suunnatun aineiston valvonnan tärkeyttä. Sen lisäksi ohjeissa tähdennettäisiin toimituksellisen sisällön ja yleisön tuottaman aineiston erottamista toisistaan.”

Juha Rekola


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.