Uutiset / 01.02.2012

Netti pelastaa Brasilian yhteisöradiot

Lupabyrokratian hitaus on johtanut siihen, että Brasiliassa toimii arviolta 10 000 luvatonta radioasemaa, kun laillisia yhteisöradioita on 4 500.

Alan tutkimusta ja koulutusta harjoittava Lehdistö- ja radiokeskus (CRIAR) kertoo, että radion toimiluvan saanti on pahimmillaan kestänyt 17 vuotta ja vie normaalistikin 3-10 vuotta.

"Brasiliassa on vahva yhteisöradioliike, joka on toiminut jo 20 vuotta", Maailman yhteisöradioliiton (Amarc) Brasilian koordinoija Paulo Malerba sanoo. Heikkouksina hän näkee koulutuksen puutteet sekä teknisellä puolella että vaikkapa ihmisoikeuskysymysten käsittelyssä.

Yhteisöradioiden ja -televisioiden toimintaa liki 200 miljoonan asukkaan Brasiliassa säätelee vuonna 1998 säädetty laki. Sen tullessa voimaan yhteisöradioita oli 2 000, mutta nyt luvalla toimivien määrä ylittää reippaasti kaupallisten radioasemien määrän, joka on 2 600. Lisäksi tulevat luvattomat yhteisöradiot, joita poliisi sulki pelkästään viime syys-lokakuussa 160.

Politiikka huolestuttaa

Poliittiset suhteet nopeuttavat radion lupaprosessia. Malerban mukaan sopiva "poliittinen kummisetä" voi lyhentää odotusaikaa merkittävästi.

"Se on huolestuttavaa. Kun radiot kytkeytyvät poliittisiin tai uskonnollisiin ryhmiin, katoaa moniarvoisuus, joka on yhteisöradiotoiminnan ydin", Malerba harmittelee.
Hänen mukaansa laki rajoittaa liikaa yhteisöradioiden kuuluvuusaluetta, jonka säde saa olla vain kilometri. Lähetystehokin on rajattu 25 wattiin.

Esimerkiksi Rion yhdessä slummissa voi olla 100 000 asukasta, jotka levittäytyvät laajalle alueelle. Toisaalta asutus on harvaa Amazonian viidakossa, Malerba selittää.
Nettiradio ratkaisee nämä ongelmat, mutta valitettavasti syrjäseutujen asukaista harvoilla on internetyhteys, hän jatkaa.

Satoja nettiradioita

Ensimmäiset nettiradiot aloittivat Brasiliassa 2005, ja määrä kohosi vuodessa sataan. Nyt niitä toimii useita satoja, mutta tarkkaa lukua ei tiedä kukaan.
Uusia nettiradioita sikiää kansallisen laajakaistasuunnitelman edetessä. Tavoitteena on saada edullinen laajakaista 40 miljoonaan kotiin vuonna 2015 ja kattaa 90 prosenttia kaupungeista vuoteen 2017 mennessä.

Vuonna 2007 Brasiliaan syntyi Radiotube kokoamaan kansalaisuus- ja ihmisoikeuskysymyksiin liittyvää sosiaalista viestintää. Hanketta vetävä Andre Lobão korostaa vuorovaikutteisuutta ja sisältöjen jakamista Creative Commons -periaatteiden mukaan.

"Radiotube auttaa eri puolilla maata toimivia yhteisönettiradioita hyödyntämään toistensa tuottamia ohjelmia, mikä monipuolistaa sisältöjä", Lobão sanoo.
Radiotubessa on nyt mukana noin 400 yhteisöradiota, valtaosin maan kaakkoisosista. Lobão uskoo, että laajakaistan edetessä yhteydet tiivistyvät myös pohjoisessa.

 

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.