Uusimmat

Neljä av-käännöstoimistoa sopi MTV:n käännöksistä

Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat ovat päässeet sopimukseen neljän av-käännöstoimiston kanssa MTV Oy:n käännöstöistä. Työtaistelun kohteena oleva BTI jäi yhä sovun ulkopuolelle.

Neuvottelutuloksen ovat hyväksyneet Pre-Text Oy, Rosmer International Osk, SDI Media Oy ja Stellar Text Oy.  

Broadcast Text International ja sen tytäryhtiö BTI International eivät allekirjoittaneet muiden käännöstoimistojen hyväksymää neuvottelutulosta. Näin liittojen marraskuussa julistamat työtaistelutoimet BTI:tä kohtaan jatkuvat.

Neuvottelutulos koskee MTV Oy:lle tehtävien käännösten vähimmäistyöehtoja. Sopimuksen pohjana on av-käännöstoimistojen työehtosopimus. Siinä sovitusta poiketen on nyt sovittu toisin freelancereiden vähimmäispalkkioista ja kuukausipalkkaisten työvelvoitteesta sekä sairausajan palkasta. Muuten talon käännöksissä noudatetaan tätä työehtosopimusta.

Sopimuksen taustalla on viime syksynä tapahtunut MTV Oy:n käännöstöiden ulkoistaminen BTI Internationalille, mikä johti 101 kääntäjän irtisanoutumiseen. Sen jälkeen MTV Oy on siirtänyt osan käännöstöistään muille käännöstoimistoille.

Sopimus tarkoittaa freelancereiden palkkioiden laskemista osittain 40 prosentilla. Osassa töitä palkkiot kuitenkin hieman nousevat. Kuukausipalkkaisilla taas työvelvoitteen määrää nostetaan.

”Tätä parempaa ei ollut saavutettavissa. Kun muille palkansaajille tarjotaan nollaa, av-kääntäjille tämä tarkoittaa isoa miinusta. Alan kaksista työmarkkinoista kertoo se, että kuitenkin osalle kääntäjistä uusi sopimus tarkoittaa jopa aikaisemman palkkion tuplaantumista”, Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo.

Osapuolet ovat samalla todenneet, että ne jatkavat vielä tänä keväänä neuvotteluja av-käännöstoimistojen työehtosopimukseen tarvittavista muutoksista.

”Vain työehtosopimuksella voimmekin tuoda reilut ja oikeudenmukaiset ehdot tämän globaalin toimialan työhön. On täysin kestämätöntä, että suomalainen työlainsäädäntö ei takaa edes toimeentulominimiä vastaavaa palkkaa Suomessa tehtävästä työstä.”, Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies Kari Eskola sanoo.  

”Käännöstoimistoihin yleissitovalla työehtosopimuksella määriteltäisiin av-käännöstyön vähimmäisehdot eri TV-kanaville ja muille käännöstoimistojen asiakkaille. Alan yhteinen etu on yhteisten vähimmäisehtojen aikaansaaminen vihdoin ja viimein”, Journalistiliiton Savolainen toteaa.

 

Lisätietoja:

Petri Savolainen 050-534 2485

Kari Eskola 040-590 5693