Uutiset / 29.03.2021

Naisjournalisteista 73 prosenttia on työssään kokenut online-väkivaltaa

Samalla kun teknologia on avannut naisjournalisteille uusia mahdollisuuksia, se on mahdollistanut häirinnän moninkertaistumisen. Kuva: Erick Kabendera/IPS Kuva:
YK (IPS – Alison Kentish) ”Yrityksiä kaapata sähköposti- ja some-tilejä, äärimmäisen aggressiivisia kommentteja, kuvamontaaseja, massiivisia kunnianloukkaus- ja pelottelukampanjoita WhatsAppissa. Sellaista naisjournalistit joutuvat sietämään vain sen tähden, että tekevät työtään”, brasilialainen journalisti Bianca Santana sanoi Unescon virtuaalitapahtumassa naisjournalistien kokemasta online-häirinnästä ja hyökkäyksistä. Hän kertoi foorumille, että online-maailma on vaarallinen paikka naisjournalisteille. Unesco järjesti tapahtuman 19. maaliskuuta yhdessä Itävallan, Kanadan, Costa Rican ja Britannian YK-edustustojen kanssa. YK:n ihmisoikeusneuvoston mielipiteen- ja ilmaisunvapauden erikoisraportoija Irene Khan muistutti foorumille, että hän on itsekin kokenut online-hyökkäyksiä. Entisenä sanomalehtitoimittajana ja ihmisoikeusaktivistina hän on ollut sukupuoleen pohjautuvan väkivallan ja häirinnän kohteena. ”Yhtäältä naisuhrit ovat virtuaalimaailmassa haavoittuvampia kuin todellisuudessa, sillä hyökkäykset vahvistuvat kertautumalla ja leviämällä netissä. Samaan aikaan hyökkääjät ovat paljon paremmin suojattuja, sillä he nauttivat nimettömyydestä ja rankaisemattomuudesta”, Khan sanoi. YK:n ihmisoikeusneuvoston vuonna 2020 julkaiseman raportin (Combating violence against women journalists) mukaan naisia vastaan hyökätään verkossa paljon useammin kuin miehiä. Lisäksi naiset altistetaan yhä suuremmassa määrin seksualisoiduille sisällöille ja vainoamiselle. ”Nykypäivän maailmassa hyökkäyksiä tapahtuu niin online-todellisuudessa kuin kadullakin. Naisjournalisteja uhkaavat seksuaalinen häirintä, uhkailu, väkivalta ja pahimmassa tapauksessa kuolema. Liian usein viranomaiset tekevät liian vähän saattaakseen vastuulliset oikeuden eteen”, sanoi Kanadan edustaja Robert Oliphant. Unescon kansainvälisen journalistikeskuksen tutkimuksessa online-hyökkäyksistä naisjournalisteja kohtaan selvisi, että hyökkäykset ovat levinneet laajalle. ”On hyvin huolestuttavaa, että online-uhkauksista raportoineista 20 prosenttia kertoi kärsineensä myös jonkinlaisesta offline-väkivallasta”, totesi Guilherme Canela Unescosta. Tutkimukseen osallistui yli 900 naisjournalistia 125:stä maasta. Vastaajista 73 prosenttia kertoi kokeneensa työssään online-väkivaltaa, 25 prosenttia oli uhattu fyysisellä väkivallalla ja 18 prosenttia seksuaalisella väkivallalla. ”Väkivalta ja uhkaukset pohjautuvat sukupuoleen. Kun väkivalta kohdistuu naisjournalisteihin, siinä on muuan ylimääräinen osatekijä. Väkivalta on seksuaalisesti värittynyttä”, Canela sanoi. ”Näillä rikoksilla pyritään vaientamaan naisjournalistit, ja se puolestaan on hyökkäys demokraattisia vapauksia ja ilmaisunvapautta vastaan. Hyökkäykset heikentävät ihmisten oikeutta monipuoliseen informaatioon ja eri näkökulmiin. Emme voi suojella ilmaisunvapautta vain puolelta ihmiskunnan jäsenistä, joten häirintää vastaan on ryhdyttävä toimiin”, Etyj:n mediavapausedustaja Teres Ribeiro vaati.

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.